Log in เข้าสู่ระบบ
  • Resources

วิดีโอแนะนำ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ และปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.)”
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

02 มีนาคม 2560

เอกสารประกอบการประชุมเปิดหลักสูตร

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

03 Mar 2017ดูวิดีโอทั้งหมด

vapm

ในหัวข้อ "ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" ช่วงที่ 1
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
นำการเสวนาโดย นางมาลี ภิรมย์จิตต์รองผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

ดูทั้งหมด

 
26 Jul 2016
 
 

บทความ

ก้าวตาม ๙... ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้จัดทำ
www.tcdc.or.th
Creative Thailand
ดาวน์โหลดเอกสารบทความ(PDF)

ดูทั้งหมด
 
4 Jan 2017
 

ข่าวรอบโลก

      สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ว่า ชาวเปรูในหลายเมืองยังคงเผชิญกับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก ทำให้เกิดดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันรุนแรง ซึ่งตั้งแต่เดือน ม.ค. ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 75 ราย ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ เผ [ ... ]
20 Mar 2017อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าว ก.พ.ร.

     วันที่ 17 มีนาคม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำ Workshop หลักสูตร ป.ย.ป. 1 กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในกลุ่มย่อยที่ 2.4 นวัตกรรมภาครัฐ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นหัวหน้ากลุ่ม ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนการ [ ... ]
20 Mar 2017อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวราชการ

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประสานพลังเครือข่ายกองทุ [ ... ]
20 Mar 2017อ่านข่าวทั้งหมด

กระแสโลก

     สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ว่า กลุ่มผู้ประท้วงเดินขบวนโดยถือแผ่นป้ายเขียนข้อความ "ต่อต้านเอกราช" และ "หยุดรัฐประหาร" เป็นการสื่อความหมายถึงแผนการของรัฐบาลแคว้นกาตาลุญญา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดการหยั่งเสียงประชามติเอกร [ ... ]
20 Mar 2017อ่านข่าวทั้งหมด

หนังสือแนะนำ


ชื่อ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ : Strategic Leadership
รายละเอียด รวบรวมจากองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ในงานด้านบริหาร และประสบการณ์จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการของ "ดร. จตุพร สังขวรรณ" วิทยากรและที่ปรึกษาในทุกแขนงด้านการจัดการ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ตกผลึกมานานนับทศวรรษ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปด้วยคือ การฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดเป็...
ผู้เขียน ดร. จตุพร สังขวรรณ
ผู้แปล-เรียบเรียง ดร. จตุพร สังขวรรณ
จำนวนหน้า 288
ปีที่พิมพ์ 2014
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น

อ่านต่อ / ดูหนังสือทั้งหมด
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.