ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
 

Open Data CharteThe 2020 vision for open government

The 2020 vision for open government
Here are the Open Government trends, events and ideas to watch out for in 2020
โดย : Open Data Charterคลิกเพื่ออ่านบทความ
 
26 Jun 2020
 
 

Meet the Women in GovTech 2019

Meet the Women in GovTech 2019
55 interviews with women changing the way tech is used in the public sector.
โดย : govinsiderคลิกเพื่ออ่านบทความ
 
17 Oct 2019
 
 

Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

ลัทธพร รัตนวรารักษ์, โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, ชนกานต์ ฤทธินนท์, บุญธิดา เสงี่ยมเนตร

โดย : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์คลิกเพื่ออ่านบทความ
 
17 Oct 2019
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

รายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

โดย โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่คลิกเพื่ออ่านบทความ
 
18 Jun 2019
 
 

การศึกษาวีถีชีวิตชุมชน

การศึกษาวีถีชีวิตชุมชน

โดย โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่คลิกเพื่ออ่านบทความ
 
18 Jun 2019
 
 

แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมียนมา โดยนายคำนวร เขื่อนทา

แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมียนมา

โดยนายคำนวร เขื่อนทาคลิกเพื่ออ่านบทความ
 
18 Jun 2019
 
 

Made “People” in Japan โดยนางสาวชนาภา ศรีวิลาส

Made “People” in Japan

โดยนางสาวชนาภา ศรีวิลาสคลิกเพื่ออ่านบทความ
 
18 Jun 2019
 
 

Future Skills

Future Skills

Prepared by: AlphaBeta for Google Australiaคลิกเพื่ออ่านบทความ
 
12 Mar 2019
 
 

Cause for concern? 

Cause for concern? : The top 10 risks to the global economy 2019

By: The Economist Intelligence Unitคลิกเพื่ออ่านบทความ
 
12 Mar 2019
 
 

Driving the skills agenda : Preparing students for the future

Driving the skills agenda : Preparing students for the future

By: An Economist Intelligence Unit report, sponsored by Googleคลิกเพื่ออ่านบทความ
 
12 Mar 2019
 
 

Using AI to help achieve Sustainable Development Goals

Using AI to help achieve Sustainable Development Goals

นำเสนอโดย: UNDP

www.undp.org

คลิกเพื่ออ่านบทความ
 
21 Jan 2019
 
 

ในยุคหุ่นยนต์ และ AI

ในยุคหุ่นยนต์ และ AI ประเทศกำลังพัฒนาจะอาศัยอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตได้อีกหรือไม่?

รายงานโดย ปรีดี บุญซื่อ (6 ตุลาคม 2018)

thaipublica.org

คลิกเพื่ออ่านบทความ
 
5 Sep 2018
 
 

The Inclusive Development Index 2018

The Inclusive Development Index 2018 : Summary and Data Highlights

By World Economic Forum
www.weforum.org

คลิกเพื่ออ่านบทความ

 
26 Apr 2018
 
 

10 ปีข้างหน้า…โลกอนาคตที่เหนือจินตนาการ

10 ปีข้างหน้า…โลกอนาคตที่เหนือจินตนาการ
โดย พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

คณะผู้จัดทำ
www.it24hrs.com

คลิกเพื่ออ่านบทความ

 
22 Dec 2017
 
 

ก้าวตาม ๙... ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบ

ก้าวตาม ๙... ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้จัดทำ
Creative Thailand
www.tcdc.or.th

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF สรุปเนื้อหา

 
4 Jan 2017
 
 

10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพ

คณะผู้จัดทำ
ศิริกัญญา ตันสกุล
สถาบันอนาคตไทยศึกษา
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
สถาบันอนาคตไทยศึกษา


คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF สรุปเนื้อหา

 
31 Mar 2015
 
 

ประเทศไทย: คนป่วยใหม่ของเอเชีย?

บทความสำหรับงานเสวนา Thaipublica Forum 2015 วันที่ 30 มีนาคม 2558
โดย เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และ ศิริกัญญา ตันสกุล
สถาบันอนาคตไทยศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF สรุปเนื้อหา

 
31 Mar 2015
 
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.