• Resources

ชื่อ Emotional Intelligence จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ ของผู้นำในดวงใจ
รายละเอียด หนังสือ "Emotional Intelligence จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของผู้นำในดวงใจ" เป็นคู่มือการเรียนรู้ ฝึกหัด พัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ใครที่อยากจะรู้ว่า จะบริหารจัดการชีวิต การงาน สัมพันธภาพ และวิกฤตการณ์ในชีวิตให้ราบรื่นได้อย่างไร จึงไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้! ผู้นำที่ดีต้องเก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน แต่ถ้ามีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence - EI) จะครองใจคนยุค 4.0 ให้ฟินกันทั้งองค์กรเลยทีเดียว เรื่อง EI หรือ Emotional Intelligence มีคนเขียนมากมาย แต่สี่มิติของความฉลาดทางอารมณ์ที่ "โค้ชส้ม ปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์" พัฒนาและนำมาย่อยให้เป็นจิ๊กซอว์ ชิ้นเล็ก ๆ 8 ชิ้น ทำให้เราเห็น เข้าใจ และสามารถจัดการกับสาเหตุของเรื่องกวนใจกวนอารมณ์ของตนเองและทีมให้หมดไป ส่งผลให้สามารถสร้างทีมให้มีพลังนำไปสู่ความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของทุกคนในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายขององค์กร
ผู้เขียน ปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ (โค้ชส้ม)
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 224
ปีที่พิมพ์ 2017
สำนักพิมพ์ เลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์), บจก.
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ วิธีบริหารเวลา ให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน
รายละเอียด "เวลาที่เรามีอยู่นั้นไม่ได้น้อย แต่มีเวลาจำนวนมากต่างหากที่เราสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์" หนังสือ "วิธีบริหารเวลา ให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน" เล่มนี้ จะช่วยทบทวนการใช้เวลาของคุณในปัจจุบัน และจับโจรขโมยเวลาของคุณให้ได้ พร้อมวางแผนการใช้เวลาในแต่ละวันของคุณให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อช่วยให้คุณมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป ผู้เขียนได้แนะนำวิธีคิดที่นำไปปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์ได้ทันที โดยเขียนสรุปย่อและจับประเด็นสำคัญมานำเสนอ ทำให้เข้าใจง่าย ไม่เสียเวลาในการอ่าน และนำไปปฏิบัติได้ทันที
ผู้เขียน Lothar Seiwert (โลทาร์ ไซแวร์ท)
ผู้แปล-เรียบเรียง ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 96
ปีที่พิมพ์ 2018
สำนักพิมพ์ บี มีเดีย
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง : Life Lessons
รายละเอียด "ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง : Life Lessons" เล่มนี้ เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้ใกล้ตายหรือผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์เจียนตาย แต่เนื้อหาทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับ "คุณค่าของชีวิตและบทเรียนในการดำเนินชีวิต" ผู้เขียนได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ใกล้ตาย ทั้งนี้ก็เพราะตระหนักว่าคนที่อยู่ปลายสุดของชีวิตนั้นย่อมเห็นชีวิตได้แจ่มชัดมากที่สุด เขาไม่เพียงแต่ประจักษ์แก่ใจว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยง หากยังเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงของชีวิต สำหรับคนที่ไกลโรค ไกลความตาย แม้จะ "รู้" ว่าชีวิตนั้นมีระยะที่จำกัด แต่นั่นก็เป็นแค่ "ความคิด" ยังไม่ "รู้สึก" หรือรู้ซึ้งถึงใจ และบ่อยครั้งก็อาจจะหลงลืมเพาะมัวเพลิดเพลินกับความสุขสนุกสนาน หาไม่ก็ง่วนอยู่กับการแสวงหาทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง อำนาจ เพราะคิดว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ต่อเมื่อใกล้ตายจึงรู้ความจริงว่า สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้ เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้คุณเพ่งพินิจเรื่องชีวิตและการใช้ชีวิตได้ชัดเจนขึ้น เพื่อจะค้นพบว่า ชีวิตคืออะไร เมื่อมองจากอีกสุดปลายหนึ่ง เราจะเรียนรู้ว่าเรามิได้โดดเดี่ยว ทว่าล้วนเชื่อมโยงอยู่ด้วยกัน เราจะเห็นว่าความรักเติบโตได้อย่างไร และความสัมพันธ์เติมเต็มเราอย่างไร ด้วยความหวังว่าเราจะสามารถแก้ไขความรู้สึกที่ว่าตนเองอ่อนแอไร้ค่า โดยตระหนักว่าไม่เพียงแต่เราทุกคนจะมีพลังเท่านั้น แต่ยังครอบครองพลังแห่งจักรวาลไว้ในตัวอีกด้วย
ผู้เขียน Elisaberh Kubler-Ross (อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์),David Kessler (เดวิด เคสเลอร์)
ผู้แปล-เรียบเรียง นุชจรีย์ ชลคุป
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 240
ปีที่พิมพ์ 2018
สำนักพิมพ์ โกมลคีมทอ
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ผู้นำก็ต้องมีโค้ช
รายละเอียด "ผู้นำก็ต้องมีโค้ช" เล่มนี้ จะเปิดเผย 25 คุณสมบัติที่จำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำ อันได้แก่ 11 คุณสมบัติที่อยากให้ผู้นำมีเป็นอันดับแรก 4 คุณสมบัติเสริมเสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง และ 10 คุณสมบัติสร้างตัวตนและหลักแนวคิดของทีม ซึ่งจะช่วยเป็นโค้ชให้ผู้ที่คิดจะเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่ดี ว่าควรมีความคิดอย่างไร ควรเป็นอย่างไร และไม่ควรเป็นอย่างไร ตลอดจนสามารถสร้างทีมงานให้เป็นผู้นำไปด้วยได้ เพื่อประสิทธิภาพของทีมและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
ผู้เขียน Suzuki Yoshiyuki (ซูซูกิ โยชิยูกิ)
ผู้แปล-เรียบเรียง ทินภาส พาหะนิชย์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 216
ปีที่พิมพ์ 2018
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ 52 วิธีฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ง่ายๆ โดยอัตโนมัติ และจำได้นาน
รายละเอียด เรื่องความจำของคนเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง บางคนจะคิดไปเองว่าความจำของตนเองนั้นแย่ นั่นอาจเป็นได้ว่าเรายังไม่เคยรู้วิธีเข้าถึงศักยภาพอันแท้จริงของสมอง พอเกิดอาการสงสัยตัวเองขึ้น ก็คิดไปเองว่าความจำไม่ดี ที่จริงคนทุกคนสามารถฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ด้วยวิธีง่ายๆ จาก 52 วิธีและขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้ โดยในเล่มได้ให้เทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการจำโดยใช้การเชื่อมโยง ผนวกกับการนำจุดสำคัญของสถานที่ที่คุ้นเคย มาสร้างภาพและจินตนาการเพื่อให้สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ และจำได้นาน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริงๆ ทั้งในเรื่องการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต
ผู้เขียน Dominic O’Brien
ผู้แปล-เรียบเรียง เอกชัย วังประภา
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 176
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ บี มีเดีย
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.