• Resources

ชื่อ กลยุทธ์การขายที่สร้างโอกาสทางการตลาด
รายละเอียด คนเราไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ต่างก็ต้องการความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น อาชีพการขายก็ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะสำคัญหลาย ๆ อย่างประกอบเข้าด้วยกันจึงจะทำให้อาชีพการขายนั้นประสบความสำเร็จ เดินทางไปถึงจุดที่ผู้ขายตั้งเป้าหมายเอาไว้ในที่สุด หนังสือ "กลยุทธ์การขายที่สร้างโอกาสทางการตลาด" เล่มนี้ มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องหลักการขาย ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดของคุณให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น พร้อมด้วยหลักปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้เพิ่มกลยุทธ์ทางการขายได้จริง สำหรับคุณผู้อ่านที่มีใจรักการขายหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการขายโดยตรง หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณ
ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง
ผู้แปล-เรียบเรียง สมชาติ กิจยรรยง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 224
ปีที่พิมพ์ 2017
สำนักพิมพ์ Smart Life
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : Transformative Learning and Action Research
รายละเอียด ในโลกของการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับการกำกับชีวิตมนุษย์ มีหลายคำถามเกิดขึ้น เราจะดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นมีความหมายใดต่อชีวิต ความหมายที่มีอยู่เกื้อหนุนต่อการดำรงชีวิตที่ดีหรือไม่ หากไม่ใช่แล้ว เราจะสร้างความหมายใหม่ในชีวิตได้อย่างไร "การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง" เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิต บนเส้นทางของการบ่มเพาะชีวิตภายในให้เต็มล้นด้วยคุณค่าที่ยอมรับได้ เคารพในศักดิ์ศรีของตัวเอง และเดินทางไปสู่การเปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าจากต้นทุนความเข้มแข็งของชีวิตภายใน การพบเจอกันระหว่างโลกทัศน์แบบมโนธรรมสำนึก จากชีวิตภายในที่กลมกลืน คือความหมายของเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หนังสือ "การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ" เล่มนี้ ถือกำเนิดจากแรงบันดาลใจจากคำถามของนักวิชาการ ถึงหนทางในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีกว่า ในห้วงเวลาที่สังคมไทยเผชิญกับความขัดแย้งทางความคิด และหวังที่จะหาทางออกให้กับสังคมไทย หลาย ๆ คำถามที่เกิดขึ้นทั้งต่อสภาพสังคมและการเมือง พร้อม ๆ กับการหันกลับมาดูการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ การทำหน้าที่ของตนเอง ว่าจะมีความหมายใดในการนำพาสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
ผู้เขียน ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร
ผู้แปล-เรียบเรียง ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 192
ปีที่พิมพ์ 2017
สำนักพิมพ์ ศยาม
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ใช้คนน้อยกว่า ผลลัพธ์มากกว่า
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ ได้บอกเล่าเคล็ดลับที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ เเล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีทั้งประสิทธิผลเเละประสิทธิภาพ เเถมพนักงานในที่ทำงานยังมีความซื่อสัตย์เเลมั่นคงกับบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ยังบอกเคล็ดลับที่จะงัดเอาความสุข ความสนุก เเละเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเพื่อนำไปปรับใช้กับผู้บริหาร ผู้จัดการ เเละพนักงาน ซึ่งเป็นการลดความเครียดของพวกเขาเหล่านั้นจากเรื่องการเลื่อนขั้นเเละทำให้ผลผลิตจากการทำงานเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
ผู้เขียน พัฒนะ บุราศิริ
ผู้แปล-เรียบเรียง พัฒนะ บุราศิริ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 240
ปีที่พิมพ์ 2017
สำนักพิมพ์ ADJ
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ อาเซียน เซียนธุรกิจ : Mastering Asean
รายละเอียด หนังสือ "อาเซียน เซียนธุรกิจ" เล่มนี้ จะช่วยจุดประกายให้คุณโฟกัสไปที่การทำธุรกิจในอาเซียนได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยสิ่งสำคัญคือ ต้อง "รู้เขา รู้เรา" และต้องมีความเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมของผู้คนแต่ละประเทศเป็นสำคัญ อาเซียน เป็นตลาดเกิดใหม่ที่ผู้คนทั้งโลกมองเห็นศักยภาพ และเป็นโอกาสของนักลงทุนและผู้ประกอบการที่จะสามารถสร้างสรรค์แบรนด์และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไม่ไกลเกินเอื้อม หนังสือเล่มนี้จึงเหมือนคู่มือของนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ที่ต้องการศึกษาถึงแนวทาง และกลวิธีที่จะสร้างความสำเร็จในตลาดนี้ได้อย่างรู้ลึก! รู้จริง!
ผู้เขียน สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส, รศ.ดร.
ผู้แปล-เรียบเรียง สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส, รศ.ดร.
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 176
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ แมคกรอ-ฮิล
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ Digital Marketing : Concept & Case Study 4.0 th Edition
รายละเอียด Digital Marketing 4th Edition ยุค 4.0 ต้องทำน้อยแต่ได้มาก เข้าใจหลักการตลาดโดยง่ายผ่านเคสตัวอย่าง ใช้เครื่องมือสร้างคอนเทนต์ ส่งต่อคุณค่าให้เข้าถึงลูกค้าที่นับวันยิ่งกระจัดกระจาย ผ่านเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ที่ใช้ได้ผลยืนยันด้วยเคสที่ประสบความสำเร็จแล้วมากมาย ใน 4th Edtion จะปรับปรุงเนื้อหาตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิธีการเข้าถึงลูกค้าแบบใหม่ที่ใช้แรงน้อยแต่ได้ผลมาก ผ่านเครื่องมือออนไลน์ ที่บางอย่างยังใช้งานได้ผลดีเหมือนเดิม บางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค อัพเดทเทรนด์การตลาดออนไลน์ปี 2017 และคาดเดาเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2018
ผู้เขียน ณัฐพล ใยไพโรจน์
ผู้แปล-เรียบเรียง ณัฐพล ใยไพโรจน์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 270
ปีที่พิมพ์ 2017
สำนักพิมพ์ ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.