Log in เข้าสู่ระบบ
  • Resources

ชื่อ แม่เล่าให้ฟัง
รายละเอียด "แม่เล่าให้ฟัง" ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทาน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" และความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงสะสมไว้ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงนำบางส่วนมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอรรถรสจากพระนิพนธ์พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องสอนใจในการดำเนินชีวิต ให้รู้จักทำความดีเพื่อความดีโดยไม่หวังผล ละเว้นความละโมบ ความริษยาอาฆาต ให้พอใจในสถานภาพของตน และรู้จักการให้ ตลอดจนคุณธรรมอื่น ๆ อันควรยึดเป็นหลักของชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ท่านได้ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าที่ได้เคยเห็นเจนตาจากพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทหาร ตำรวจ ว่าพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ทรงมีพระอารมณ์ละเอียดอ่อน ทรงตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี และทรงเข้าพระทัยถึงธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดี
ผู้เขียน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้แปล-เรียบเรียง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 286
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ แม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ 100 สุดยอดไอเดียการสร้างนวัตกรรม : 100 Great Innovation Ideas
รายละเอียด ไอเดียทั้งหลายช่วยเติมไฟให้บุคคลและบริษัทต่างๆ สร้างสรรค์คุณค่าและความสำเร็จ ที่จริงพลังงของไอเดียอาจถึงขนาดเหนือกว่าพลังเงินตราด้วยซ้ำ ไอเดียง่ายๆ ธรรมดาอาจเป็นตัวเร่งที่ขับเคลื่อนตลาด ดลใจเพื่อนร่วมงานและพนักงานโดนใจและตรึงจินตนาการลูกค้า หนังสือเล่มนี้กระตุ้นไอเดียได้ขนาดนั้น แต่ละไอเดียในเล่มอธิบายไว้อย่างกระชับ พร้อมแนะวิธีนำไปปรับใช้กับสถาณการณ์ของผู้อ่านเอง
ผู้เขียน Howard Wright (เฮาเวิร์ด ไรต์)
ผู้แปล-เรียบเรียง ณงลักษณ์ จารุวัฒน์,นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 304
ปีที่พิมพ์ 2012
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ 52 วิธีฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ง่ายๆ โดยอัตโนมัติ และจำได้นาน
รายละเอียด เรื่องความจำของคนเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง บางคนจะคิดไปเองว่าความจำของตนเองนั้นแย่ นั่นอาจเป็นได้ว่าเรายังไม่เคยรู้วิธีเข้าถึงศักยภาพอันแท้จริงของสมอง พอเกิดอาการสงสัยตัวเองขึ้น ก็คิดไปเองว่าความจำไม่ดี ที่จริงคนทุกคนสามารถฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ด้วยวิธีง่ายๆ จาก 52 วิธีและขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้ โดยในเล่มได้ให้เทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการจำโดยใช้การเชื่อมโยง ผนวกกับการนำจุดสำคัญของสถานที่ที่คุ้นเคย มาสร้างภาพและจินตนาการเพื่อให้สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ และจำได้นาน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริงๆ ทั้งในเรื่องการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต
ผู้เขียน Dominic O’Brien
ผู้แปล-เรียบเรียง เอกชัย วังประภา
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 176
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ บี มีเดีย
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ชนะใจทุกเวที พูดได้ดีทุกสถานการณ์
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ "คุณภาสวัฒก์ บุญจันทร์" เขียนจากประสบการณ์ในการเป็นทั้งพิธีกร ผู้ประกาศ วิทยากร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพูด และการเขียน โดยในเล่มจะมีเนื้อหาที่ทันสมัย ครบทุกประเด็นในเรื่องของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งผู้ที่อยู่ในอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักแสดง นักพากษ์ ผู้ประกาศ หัวหน้างาน ที่บางครั้งก็ต้องเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่พิธีกร สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ในการเรียนรู้และอ้างอิงได้ ทั้งในเรืองเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ บุคลิกภาพ และการเตรียมตัว นอกจากนี้ในเล่มยังมีร่างคำพูด และขั้นตอนสำหรับการเป็นพิธีกรในงานต่างๆ ที่จะลดเวลากรเรียนรู้ของคุณได้มากเลยทีเดียว
ผู้เขียน ภาสวัฒก์ บุญจันทร์
ผู้แปล-เรียบเรียง ภาสวัฒก์ บุญจันทร์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 272
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ Dดี
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ : Strategic Leadership
รายละเอียด รวบรวมจากองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ในงานด้านบริหาร และประสบการณ์จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการของ "ดร. จตุพร สังขวรรณ" วิทยากรและที่ปรึกษาในทุกแขนงด้านการจัดการ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ตกผลึกมานานนับทศวรรษ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปด้วยคือ การฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะและเป็นผู้ที่มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียน ดร. จตุพร สังขวรรณ
ผู้แปล-เรียบเรียง ดร. จตุพร สังขวรรณ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 288
ปีที่พิมพ์ 2014
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.