Log in เข้าสู่ระบบ
  • Resources

ชื่อ การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 : Creative Age Marketing
รายละเอียด นังสือเล่มนี้ "การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0" เป็นผู้บุกเบิกเล่มแรก โดยเปลี่ยนมุมมองใหม่ มองการตลาดแบบ Creative Man โดยการถอดรหัสหนังสือนักเขียนที่ผู้เขียนนิยม 6 ท่านมาถ่ายทอดและแบ่งเป็นยุค Creative Era 1.0, 2.0, 3.0, และ 4.0, เป็นยุคการตลาดในมุมมองแบบ Creative คือมองไปในอนาคตก็จะเห็น Creative Marketing Trend ด้วย
ผู้เขียน ดร. สมฤดี ศรีจรรยา
ผู้แปล-เรียบเรียง ดร. สมฤดี ศรีจรรยา
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 334
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ ดีเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น, บจก.
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ หลอกล่อสมองทำงานให้ยอดเยี่ยม (จัดการเวลาสร้างงานให้ตรงเป้า)
รายละเอียด คุณทำงานมากเกินไปหรือเปล่า วิตกกังวลมากเกินไปหรือเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้นหลามเกินไปหรือเปล่า คุณทำงานอย่างเร่งรีบทั้งวันเพียงเพื่อพบว่าคุณทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในกำหนดการไม่เสร็จก่อนที่คุณจะออกจากออฟฟิศหรือเปล่า... โลกเปลี่ยนไปแล้ว และวิธีการทำงานของเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย หนังสือ "หลอกล่อสมองทำงานให้ยอดเยี่ยม (จัดการเวลาสร้างงานให้ตรงเป้า)" เล่มนี้ จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่จะจัดการกับความท้าทายในการทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน คุณจะสามารถสร้างกิจวัตรประจำวันได้อย่างมั่นคง รับมือกับความวุ่นวายต่าง ๆ หาจุดโฟกัสท่ามกลางความสับสน และจัดสรรเวลาเพื่อทำงานที่สำคัญได้
ผู้เขียน Jocelyn K. Glei (โจเซลีน เค.ไกลย์)
ผู้แปล-เรียบเรียง อรดา ลีลานุช
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 256
ปีที่พิมพ์ 2017
สำนักพิมพ์ เบรนสตอร์ม
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ แผ่นดินอื่น (ปกแข็ง)
รายละเอียด หนังสือรวมเรื่องสั้น "แผ่นดินอื่น" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "กนกพงศ์ สงสมพันธุ์" ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2539 ประกอบด้วยเรื่องสั้น 8 เรื่อง ที่สะท้อนปัญหาของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และสังคมนำเสนอชีวิตหลากหลายด้วยแนวธรมชาตินิยม สะท้อนความคิด ความเชื่อ คุณค่าและคตินิยมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้งและแหลมคม ให้เห็นว่า แม้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ มนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยไมตรีสัมพันธ์ "กนกพงศ์ สงสมพันธุ์" ดำเนินเรื่องด้วยกลวิธีการเขียนที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ใคร่รู้ ใคร่ติดตาม และนำไปสู่จุดหมายที่เป็นเอกภพ โดยไม่ละเลยที่จะสอดแทรกปัญหาและแง่มุมของชีวิต ทั้งปัญหาภายในจิตใจและปัญหาของปัจจัยภายนอก บันทึกความขัดแย้งของสังคมในอดีต ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาของสังคมร่วมสมัย คือการเผชิญหน้ากันระหว่างพัฒนาการของเมืองกับคุณค่าด้านมนุษยธรรม
ผู้เขียน กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
ผู้แปล-เรียบเรียง กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 416
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ นาคร, สนพ.
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ โค้ชวิถีพุทธ
รายละเอียด ทุกคำตอบบนโลกใบนี้ จะทำให้คุณมีความสุขและความสำเร็จได้ ต้องออกมาจากหัวใจของตัวคุณเองเท่านั้น เคล็ดลับจากโค้ชวิถีพุทธ คือกุญแจไขให้ได้รับคำตอบนั้น! สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด เกี่ยวกับศาสตร์การโค้ช คือสามารถปลดล็อคความคิดบางอย่างออกได้ด้วยตนเอง คนที่โค้ชตนเองหรือผู้ที่ได้รับการโค้ช ไม่ใช่บุคคลที่มีปัญหา อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันมาโดยตลอด ผู้คนทั่วไปมักเคยชินกับการเรียนรู้แบบระบบการเรียนการสอนให้ท่องจำ ให้จดจำ มากกว่าที่จะสนทนากันเพื่อให้เกิดความคิดขึ้นมาเองตามเหตุปัจจัยของกันและกัน ถ้าหากถามว่าระบบการสอนกับระบบการโค้ชอย่างใดจะเหมาะสมกว่ากัน ในด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ แน่อนการโค้ชจะส่งผลใหได้ดีกว่า การนำเอาศาสตร์ของตะวันตกมาผสานกันศาสตร์ตะวันออก และใช้หลักแห่งพุทธศาสนาเข้ามาร่วมด้วยอย่างชัดเจนและไม่เขินอายที่จะบอกว่าเป็นพุทธศาสตร์ ตลอดทั้งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบของการโค้ชเลยก็ว่าได้
ผู้เขียน ราช รามัญ
ผู้แปล-เรียบเรียง ราช รามัญ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 176
ปีที่พิมพ์ 2017
สำนักพิมพ์ ปราชญ์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ อธิบายองค์ประกอบของการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่เป็นแนวคิดของการวิจัยว่าด้วยเรื่อง ทำวิจัยเพื่ออะไร ความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องทำวิจจัย ส่วนที่สองคือ ทฤษฎีของการวิจัย ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่งานวิจัยต้องมีทฤษฎีรองรับ จะเลือกใช้ทฤษฎีอย่างไรให้สอดรับกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา และในองค์ประกอบสุดท้ายคือ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยในภาคปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่องการลงสนามเก็บข้อมูลวิจัยลักษณะต่างๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ และสรุปผลในรูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการวิจัยในทุกประเภท และทุกขั้นตอนอย่างละเอียด มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมสอดแทรกตัวอย่างไว้ในทุกๆ หัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของการทำวิจัยได้อย่างชัดเจน
ผู้เขียน ดร. วนิดา วาดีเจริญ, ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์, รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์
ผู้แปล-เรียบเรียง ดร. วนิดา วาดีเจริญ, ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์, รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 456
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.