• Resources

ชื่อ คิดบวก
รายละเอียด หนังสือคลาสสิกที่ขายที่ทั่วโลก ช่วยให้ผู้อ่านหลายล้านคนพานพบกับชีวิตที่เป็นสุข และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน พลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่มีวันหมดสิ้น
ผู้เขียน Norman Vincent Peale (นอร์แมน วินเซนต์ พีล
ผู้แปล-เรียบเรียง ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 304
ปีที่พิมพ์ 2017
สำนักพิมพ์ แอร์โรว์ มัลติมีเดีย
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ : Risk Management and Derivatives
รายละเอียด หนังสือ "การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานบริหารและจัดการความเสี่ยง สามารถเข้าใจพื้นฐานและแนวคิดของการจัดการความเสี่ยง และได้รับรู้ถึงการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร การประเมินความเสี่ยง และวิธีป้องกันความเสี่ยง สำหรับในส่วนของนักลงทุน จะสามารถเรียนรู้วิธีการลงทุนที่ถูกต้อง และการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ที่แตกต่างกันไป เนื้อหาในเล่มได้คัดสรรข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์จากหลายแหล่งที่เชื่อถือได้ นำมาเรียบเรียงใหม่เป็นลำดับขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปชัดเจน
ผู้เขียน กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ,ณัฏฐ์ชัย สิริธนธานี,ภัคสิริกาญจน์ สิริธนธานี
ผู้แปล-เรียบเรียง กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ,ณัฏฐ์ชัย สิริธนธานี,ภัคสิริกาญจน์ สิริธนธานี
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 312
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ แมคกรอ-ฮิล
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ Trend-Driven Innovation : จับเอาเทรนด์มาสร้างเป็นนวัตกรรม
รายละเอียด เพราะความคาดหวังของผู้บริโภคไม่เคยสิ้นสุด แถมยังเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งจนทำให้ธุรกิจหลายแห่งต้องม้วนเสื่อ แต่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีคำตอบใหม่ ๆ ทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าหรือไม่? และหากคำตอบเป็นเช่นนั้น เราจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคในยุคนี้ (และยุคต่อไป) ได้อย่างไร "การดักทางได้" คือ หนทางหนึ่งที่ทุกคนคิด ดังนั้นหนังสือ "Trend-Driven Innovation : จับเอาเทรนด์มาสร้างเป็นนวัตกรรม" เล่มนี้ จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมากกว่า การเดา ด้วยการสกัดเอา "เทรนด์" ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ขับเคลื่อนผู้คนจำนวนมาก มาเรียนรู้เทรนด์อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีคิด ด้วยเครื่องมือ และด้วยวิธีการ ในการค้นหา โฟกัส และรวบยอดจนเป็นเทรนด์ที่ถูกต้อง อันเป็นต้นธารของนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
ผู้เขียน Henry Mason (เฮนรี่ เมสัน),David Mattin (เดวิด แมทติน),Maxwell Luthy (แม็กซ์เวล ลูธี),Delia Dumitrescu (ดีเลีย ดูมิทราสคู)
ผู้แปล-เรียบเรียง จุติพงศ์ ภุสุมาศ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 352
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ เราจะเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร
รายละเอียด ในยุคที่ความสร้างสรรค์บรรเจิดเกิดขึ้นมากมายรอบตัวเรา เราจะเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร? นี่คือหนังสือติดอันดับขายดีจากประเทศเกาหลี ที่จะเป็นการแนะนำวิธีการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นที่การสร้างแรงบันดาลใจ และการคิดบวก เพราะ 2 คุณสมบัตินี้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการจะมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเล่าผ่านการสร้างแรงบันดาลใจของคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว และผ่านการคิดงานโฆษณาที่สร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับโลก
ผู้เขียน โอซังจิน
ผู้แปล-เรียบเรียง นาริฐา สุขประมาณ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 200
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ พราว
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ แม่เล่าให้ฟัง
รายละเอียด "แม่เล่าให้ฟัง" ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทาน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" และความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงสะสมไว้ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงนำบางส่วนมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอรรถรสจากพระนิพนธ์พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องสอนใจในการดำเนินชีวิต ให้รู้จักทำความดีเพื่อความดีโดยไม่หวังผล ละเว้นความละโมบ ความริษยาอาฆาต ให้พอใจในสถานภาพของตน และรู้จักการให้ ตลอดจนคุณธรรมอื่น ๆ อันควรยึดเป็นหลักของชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ท่านได้ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าที่ได้เคยเห็นเจนตาจากพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทหาร ตำรวจ ว่าพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ทรงมีพระอารมณ์ละเอียดอ่อน ทรงตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี และทรงเข้าพระทัยถึงธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดี
ผู้เขียน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้แปล-เรียบเรียง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 286
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ แม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.