• Resources

ชื่อ ไม่เก่งก็รวยได้
รายละเอียด ไม่ต้องเรียนจบนอก ไม่ต้องเป็นอัจฉริยะขั้นเทพ ด้วยสารพัดวิธีสร้างตัวให้รวยแบบง่ายๆ คนไม่เก่งก็รวยได้ด้วยสองมือของตัวเอง
ผู้เขียน พงษการณ์ พรไพศาล
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ดอกหญ้าวิชาการ
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ เป็นที่รักของคนรอบข้าง ด้วยศาสตร์แห่งการผูกมิตรและชนะใจคน
รายละเอียด เป็น ที่รักของคนรอบข้าง ด้วยศาสตร์แห่งการผูกมิตรและชนะใจคน
ผู้เขียน รวิโรจน์ ศิริประพันธ์
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ สมุนไพร เพื่อความงาม
รายละเอียด สมุนไพร เพื่อความงาม
ผู้เขียน พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ชบา พับลิชชิ่ง
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ จัดบ้านจัดสวนแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งรวย
รายละเอียด จัดบ้านจัดสวนแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งรวย
ผู้เขียน อนันต์ ตั้งจงกิจเจริญ
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ชบา พับลิชชิ่ง
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ E.Q.บริหารอารมณ์อย่างฉลาด (พิมพ์ครั้งที่ 5)
รายละเอียด E.Q.บริหารอารมณ์อย่างฉลาด
ผู้เขียน กร ศิริโชควัฒนา
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.