• Resources

ชื่อ 100 สุดยอดไอเดียการสร้างนวัตกรรม : 100 Great Innovation Ideas
รายละเอียด ไอเดียทั้งหลายช่วยเติมไฟให้บุคคลและบริษัทต่างๆ สร้างสรรค์คุณค่าและความสำเร็จ ที่จริงพลังงของไอเดียอาจถึงขนาดเหนือกว่าพลังเงินตราด้วยซ้ำ ไอเดียง่ายๆ ธรรมดาอาจเป็นตัวเร่งที่ขับเคลื่อนตลาด ดลใจเพื่อนร่วมงานและพนักงานโดนใจและตรึงจินตนาการลูกค้า หนังสือเล่มนี้กระตุ้นไอเดียได้ขนาดนั้น แต่ละไอเดียในเล่มอธิบายไว้อย่างกระชับ พร้อมแนะวิธีนำไปปรับใช้กับสถาณการณ์ของผู้อ่านเอง
ผู้เขียน Howard Wright (เฮาเวิร์ด ไรต์)
ผู้แปล-เรียบเรียง ณงลักษณ์ จารุวัฒน์,นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 304
ปีที่พิมพ์ 2012
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ 52 วิธีฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ง่ายๆ โดยอัตโนมัติ และจำได้นาน
รายละเอียด เรื่องความจำของคนเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง บางคนจะคิดไปเองว่าความจำของตนเองนั้นแย่ นั่นอาจเป็นได้ว่าเรายังไม่เคยรู้วิธีเข้าถึงศักยภาพอันแท้จริงของสมอง พอเกิดอาการสงสัยตัวเองขึ้น ก็คิดไปเองว่าความจำไม่ดี ที่จริงคนทุกคนสามารถฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ด้วยวิธีง่ายๆ จาก 52 วิธีและขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้ โดยในเล่มได้ให้เทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการจำโดยใช้การเชื่อมโยง ผนวกกับการนำจุดสำคัญของสถานที่ที่คุ้นเคย มาสร้างภาพและจินตนาการเพื่อให้สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ และจำได้นาน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริงๆ ทั้งในเรื่องการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต
ผู้เขียน Dominic O’Brien
ผู้แปล-เรียบเรียง เอกชัย วังประภา
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 176
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ บี มีเดีย
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ชนะใจทุกเวที พูดได้ดีทุกสถานการณ์
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ "คุณภาสวัฒก์ บุญจันทร์" เขียนจากประสบการณ์ในการเป็นทั้งพิธีกร ผู้ประกาศ วิทยากร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพูด และการเขียน โดยในเล่มจะมีเนื้อหาที่ทันสมัย ครบทุกประเด็นในเรื่องของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งผู้ที่อยู่ในอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักแสดง นักพากษ์ ผู้ประกาศ หัวหน้างาน ที่บางครั้งก็ต้องเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่พิธีกร สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ในการเรียนรู้และอ้างอิงได้ ทั้งในเรืองเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ บุคลิกภาพ และการเตรียมตัว นอกจากนี้ในเล่มยังมีร่างคำพูด และขั้นตอนสำหรับการเป็นพิธีกรในงานต่างๆ ที่จะลดเวลากรเรียนรู้ของคุณได้มากเลยทีเดียว
ผู้เขียน ภาสวัฒก์ บุญจันทร์
ผู้แปล-เรียบเรียง ภาสวัฒก์ บุญจันทร์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 272
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ Dดี
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ : Strategic Leadership
รายละเอียด รวบรวมจากองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ในงานด้านบริหาร และประสบการณ์จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการของ "ดร. จตุพร สังขวรรณ" วิทยากรและที่ปรึกษาในทุกแขนงด้านการจัดการ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ตกผลึกมานานนับทศวรรษ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปด้วยคือ การฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะและเป็นผู้ที่มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียน ดร. จตุพร สังขวรรณ
ผู้แปล-เรียบเรียง ดร. จตุพร สังขวรรณ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 288
ปีที่พิมพ์ 2014
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 : Creative Age Marketing
รายละเอียด นังสือเล่มนี้ "การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0" เป็นผู้บุกเบิกเล่มแรก โดยเปลี่ยนมุมมองใหม่ มองการตลาดแบบ Creative Man โดยการถอดรหัสหนังสือนักเขียนที่ผู้เขียนนิยม 6 ท่านมาถ่ายทอดและแบ่งเป็นยุค Creative Era 1.0, 2.0, 3.0, และ 4.0, เป็นยุคการตลาดในมุมมองแบบ Creative คือมองไปในอนาคตก็จะเห็น Creative Marketing Trend ด้วย
ผู้เขียน ดร. สมฤดี ศรีจรรยา
ผู้แปล-เรียบเรียง ดร. สมฤดี ศรีจรรยา
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 334
ปีที่พิมพ์ 2016
สำนักพิมพ์ ดีเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น, บจก.
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.