• Resources

ชื่อ เปลี่ยนความคิด ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
รายละเอียด "พฤติกรรมของคน" นั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า ทั้งในชีวิตครอบครัว การทำงาน สังคมการเมือง หรือในทุกกิจกรรมของชีวิต พฤติกรรมของคนบ่งบอกถึงความคิดและจิตใจของคนผู้นั้นว่าเป็นอย่างไร เมื่อเรารู้เหตุผลเบื้องหลังของพฤติกรรมคน ก็จะรู้ว่าจะติดต่อสื่อสารกับเขาอย่างไรจึงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม ผ่านการค้นคว้าทดลองทางจิตวิทยา ที่ค้นพบข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ที่จะทำให้ผู้อ่านมีแนวทางที่จะนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ทั้งสำหรับตัวเอง และกับผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือชีวิตครอบครัว ทำให้คุณเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
ผู้เขียน รศ.ดร. สิทธิโชค วรานุสันติกูล
ผู้แปล-เรียบเรียง รศ.ดร. สิทธิโชค วรานุสันติกูล
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 216
ปีที่พิมพ์ 2013
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง by BetterPitch
รายละเอียด การ "พูดด้วยภาพ" จะทำให้คุณแตกต่างจากผู้พูดที่เอาแต่จะยัดเยียดตัวเลขหรือข้อมูลที่เกินจำเป็น วิธีนี้จะทำให้คนฟังเข้าใจและนำสิ่งที่เราพูดไปใช้ได้จริงอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เปลี่ยนชีวิตผู้เรียนที่ตั้งใจฟังเรา หรือเปลี่ยนทัศนคติให้เพื่อร่วมงานคล้อยตามสิ่งที่คุณนำเสนอ คงจะดีกว่าถ้าคุณไม่ได้ให้แค่ความรู้ แต่คุณสามารถ "ฝัง" ความคิด และ "เปลี่ยน" ชีวิตผู้ฟังให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยภาพง่ายๆ ที่ใช้แค่เทคนิคพื้นฐาน แบบไม่ต้องพึ่งความรู้กราฟิกขั้นสูง เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะสามารถใช้สไลด์เป็นบันไดข้ามกำแพงระหว่างผู้พูด-ผู้ฟัง ด้วยตัวอย่างเทคนิค "พูดด้วยภาพ" ที่คุณลงมือทำได้ทันที
ผู้เขียน พญ. สุธาพร ล้ำเลิศกุล
ผู้แปล-เรียบเรียง พญ. สุธาพร ล้ำเลิศกุล
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 192
ปีที่พิมพ์ 2018
สำนักพิมพ์ สุธาพร ล้ำเลิศกุล
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ Blockchain Technology ถนนสายใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน
รายละเอียด หนังสือ "Blockchain Technology ถนนสายใหม่ เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีซึ่งกำลังเป็นถนนสายใหม่ ที่กำลังทำให้กิจการต่างบนโลกนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การศึกษา กีฬา ภาคการสื่อสาร อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การคมนาคม การแพทย์ การสาธารณสุข การซ่อมบำรุง การรักษา ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิต การอุปโภคในชีวิตประจำวัน ที่ต้นทุนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ จากนี้ไป จะถูกลง รวดเร็ว และสะดวกขึ้น ซึ่งเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ สังคมไทยจะมีผู้ประกอบการใหม่ ๆ (start-ups) มากขึ้น ถ้าเราสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้อย่างถูกต้อง
ผู้เขียน Get Smart
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 160
ปีที่พิมพ์ 2018
สำนักพิมพ์ เกรท ไอเดีย
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ Blockchain Technology ถนนสายใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน
รายละเอียด หนังสือ "Blockchain Technology ถนนสายใหม่ เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีซึ่งกำลังเป็นถนนสายใหม่ ที่กำลังทำให้กิจการต่างบนโลกนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การศึกษา กีฬา ภาคการสื่อสาร อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การคมนาคม การแพทย์ การสาธารณสุข การซ่อมบำรุง การรักษา ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิต การอุปโภคในชีวิตประจำวัน ที่ต้นทุนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ จากนี้ไป จะถูกลง รวดเร็ว และสะดวกขึ้น ซึ่งเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ สังคมไทยจะมีผู้ประกอบการใหม่ ๆ (start-ups) มากขึ้น ถ้าเราสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้อย่างถูกต้อง
ผู้เขียน Get Smart
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 160
ปีที่พิมพ์ 2018
สำนักพิมพ์ เกรท ไอเดีย
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ 51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต : 51 Weapons of The Wise
รายละเอียด "51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต : 51 Weapons of The Wise" เล่มนี้ เป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเล่มแรกของ "คุณฌอน บูรณะหิรัญ" ที่รวมแนวคิด วิธีการในการใช้ชีวิตทั้งหมด 51 ข้อที่ "คุณฌอน" ได้ใช้จริงแล้วได้ผลดี อ่านสบาย เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้ง่ายที่สุด ช่วยให้คุณสร้างตำนานชีวิต พัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน!
ผู้เขียน ฌอน บูรณะหิรัญ
ผู้แปล-เรียบเรียง ฌอน บูรณะหิรัญ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 336
ปีที่พิมพ์ 2018
สำนักพิมพ์ THOUGHT LEADERS
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.