ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     คณะผู้แทนสหรัฐฯ เริ่มเจรจาการค้าทวิภาคีกับญี่ปุ่น เพื่อแทนข้อตกลง TPP ที่สหรัฐฯถอนตัวไป โดยมุ่งให้ญี่ปุ่นเปิดเสรีภาคยานยนต์และการเกษตรไม่น้อยกว่าเงื่อนไขเดิมของ TPP สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่า กาเจรจาเศรษฐกิจรอบแรกระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐจะเริ่มขึ้นที่กรุงโตเกียวในวันอังคารที่ 18 เมษายน การเจรจาการค้าครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ลงนามคำสั่งบริหารถอนตัวจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP จึงต้องหาข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
     ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น วิเคราะห์ว่า ธุรกิจยานยนต์คือภาคธุรกิจหนึ่งที่คณะผู้เจรจาสหรัฐอาจมุ่งหวังในการเจรจานี้ หลังจากผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่า การส่งออกยานยนต์ของสหรัฐมายังญี่ปุ่นเป็นไปอย่างเชื่องช้าเป็นเรื่องไม่เป็นธรรม ทั้งๆที่ญี่ปุ่นได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ายานยนต์สหรัฐแล้ว แต่รถยนต์อเมริกันก็ยังแทบขายไม่ได้ในญี่ปุ่น เพราะถนนในญี่ปุ่นถนนแคบกว่า และเจ้าของรถเห็นว่ารถอเมริกันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ที่จริงแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในวาระนโยบายการค้า 2560 ของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเสนอต่อรัฐสภาเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ผู้นำสหรัฐอาจยื่นข้อเรียกร้องกดดันตลาดรถยนต์ญี่ปุ่น เพื่อสร้างความพอใจแก่คนงานชาวอเมริกันผิวขาวที่เป็นฐานเสียงสนับสนุนรัฐบาลทรัมป์ เช่นเดียวกับ เกษตรกรและผู้เลี้ยงปศุสัตว์สหรัฐก็กำลังกดดันรัฐสภามากขึ้น เพราะพวกเขาตั้งความหวังไว้มากว่าข้อตกลง TPP จะเพิ่มการส่งออกมายังญี่ปุ่น
     ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นยอมลดภาษีนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐจากอัตราร้อยละ 38.5 ในปัจจุบันลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9 ภายใน 15 ปีภายใต้ข้อตกลง TPP แต่สหรัฐกลับถอนตัวจากข้อตกลงนี้ ดังนั้น ผู้เลี้ยงปศุสัตว์สหรัฐจึงหวังที่จะให้มีการเจรจากันอีกครั้ง เจ้าหน้าที่สหรัฐคงเรียกร้องให้ญี่ปุ่นลดภาษีนำเข้าในอัตราเดียวกันกับ TPP หรืออาจจะเรียกร้องมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ประเมินว่าสหรัฐจะกดดันญี่ปุ่นให้ยอมรอมชอม แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว เพราะสหรัฐขู่ว่าจะใช้ไม้แข็งต่อโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ดังนั้นการกดดันญี่ปุ่นหนักเกินไปจะการบั่นทอนความสัมพันธ์ทวิภาคี และไม่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐเอง.

ที่มา : manager.co.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.