ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
      สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 3 พ.ย. โดยอ้างจากรายงานของเดอะ โกลบอล นิว ไลต์ ออฟ เมียนมา ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระบอกเสียงหลักของรัฐบาลเมียนมา รายงานในสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับมูลค่าการค้าระหว่างเมียนมากับไทย ช่วงระหว่างเดือนเม.ย. ถึงส.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 2,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 78,870 ล้านบาท ) แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 1,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 40,590 ล้านบาท ) และมูลค่าการนำเข้าสินค้า 1,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 37,950 ล้านบาท )
     ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์เมียนมาระบุว่า ในบรรดาประเทศร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าไทยเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเมียนมา โดยสินค้าส่งออกจากเมียนมาไปยังไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าประมง เช่นปู ปลาและกุ้ง นอกจากนี้ยังมีหอมหัวใหญ่ งา ใบชา มะพร้าวและขมิ้นชัน ส่วนสินค้าซึ่งเมียนมานำเข้าจากไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากไทยจดทะเบียนบริษัทในเมียนมาแล้ว 77 แห่ง มีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 3,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 130,680 ล้านบาท )

ที่มา : www.dailynews.co.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.