ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     การนอนหลับที่มีคุณภาพเพียงพอจะป้องกันความเครียด การติดเชื้อและโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพการนอนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรเพิกเฉย ล่าสุด มีทีมวิจัยนำโดย ดร.ทริชา แอล. แอนดรูว์ ได้รายงานลงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ American Chemical Society ถึงการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยตรวจสอบร่างกายขณะนอนหลับได้
    นวัตกรรมดังกล่าวคือชุดนอนที่ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือตัวรับรู้ที่คอยตรวจจับสัญญาณและปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ ชุดนอนอัจฉริยะดังกล่าวสร้างโดยกระบวนการเคลือบด้วยไอ ที่ช่วยให้สังเคราะห์ฟิล์มโพลิเมอร์บางๆ และนำไปวางบนผ้า ฟิล์มโพลิเมอร์อิเล็กทรอนิกส์นี้มีความคงทนต่อการซักและการสึกหรอ รวมถึงทนต่อกลไกการผลิตสิ่งทอ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยตนเองนี้จะทำงานตรวจสอบการเต้นของหัวใจ การหายใจ และการนอนหลับอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้มีบทบาทในการทำให้คนง่วงนอน
    ทีมวิจัยเผยว่า ชุดนอนแสนชาญฉลาดนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปเช่นเดียวกับแพทย์ และยังช่วยปรับปรุงรูปแบบการนอนหลับได้เช่นกัน คาดการณ์ว่าจะสามารถวางตลาดภายใน 2 ปีข้างหน้า

ที่มา : www.thairath.co.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.