ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     วันที่ 21 เม.ย. บีบีซี รายงานว่า องค์กรเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ ยูเสด แถลงโครงการกำจัดฝนเหลืองที่ฐานทัพอากาศเมืองเบียนฮวา ประเทศเวียดนาม พื้นที่ปนเปื้อนฝนเหลืองมากที่สุดในประเทศ โดยเป็นโครงการระยะ 10 ปี งบประมาณ 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 5,700 ล้านบาท ต่อเนื่องจากโครงการขจัดฝนเหลืองปนเปื้อนที่สนามบินดานัง เสร็จสิ้นเมื่อเดือนพ.ย.2561  ฝนเหลืองเป็นยากำจัดวัชพืช ทัพสหรัฐใช้ในสงครามเวียดนาม เพื่อทำให้ใบไม้ร่วงเพื่อทำลายป่าและเผยที่ซ่อนศัตรูในถิ่นเวียดนามใต้ ระหว่างปี 2505-2514 ปริมาณสูงกว่า 80 ล้านลิตร  ฝนเหลืองประกอบด้วยสารไดอ๊อกซิน เป็นหนึ่งในสารเคมีพิษที่มนุษย์รู้จักมากที่สุดในโลก สร้างผลกระทบทำให้เป็นมะเร็งและทำให้เด็กพิการแต่กำเนิด ทางการเวียดนามระบุว่า มีชาวเวียดนามหลายล้านคนได้รับผลกระทบ รวมถึงเด็ก 150,000 คนที่พิการแต่กำเนิด สำหรับพื้นที่บริเวณสนามบินเบียนฮหว่า อยู่นอกนครโฮจิมินห์ เป็นพื้นที่ที่มีสารปนเปื้อนมากที่สุดในประเทศเวียดนาม ปนเปื้อนดินและไหลซึมลงแม่น้ำใกล้เคียงหลายแห่ง ฝนเหลืองปนเปื้อนมากกว่า 4 เท่าของปริมาณที่พบที่สนามบินดานัง  ที่ผ่านมาสหรัฐจ่ายชดเชยให้ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี แต่ไม่ได้ชดเชยให้กับทหารฝ่ายเวียดนาม

ที่มา : www.khaosod.co.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.