ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     หลายปีมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าไปกระตุ้นสมองส่วนลึก หรือที่เรียกว่า ดีบีเอส (deep brain stimulation-DBS) เพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน รวมทั้งโรคที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ แต่เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่า โรงพยาบาลรุ่ยจิน ในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ได้ทดลองใช้วิธีดีบีเอสในการรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติด

      การรักษาด้วยวิธีดีบีเอสนั้นผู้ป่วยจะต้องเผชิญการผ่าตัดเจาะกะโหลกศีรษะเป็น 2 รูเล็กเพื่อฝังขั้วไฟฟ้า 2 เส้นลงไปที่สมองส่วนลึกที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย คือปมประสาทฐานที่มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบรางวัล อันเป็นโครงสร้างขนาดเล็กอยู่ใกล้ฐานสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดยา นอกจากนี้ ผู้ถูกผ่าตัดสมองยังถูกผ่าตัดฝังแบตเตอรี่ไว้ที่หน้าอกเพื่อส่งพลังงานไปยังขั้วไฟฟ้าในสมอง ซึ่งมีการรักษาแล้วกับผู้ป่วยรายหนึ่งที่ติดยาเมทแอมเฟตามีน ที่เป็นยากระตุ้นประสาทออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางอย่างรุนแรง ผู้เสพจะมีอาการติดยาอย่างหนัก

      มีรายงานว่า ในประเทศจีนนั้น การใช้วิธีผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าไปกระตุ้นสมองส่วนลึก มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 780,000 บาท อย่างไรก็ตาม ก็มีบางคนโต้แย้งว่าจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น มีโอกาสเล็กๆที่ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากการตกเลือดในสมอง เกิดการชัก หรือติดเชื้อ ซึ่งก็ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องต่อไป.

ที่มา : www.thairath.co.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.