ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงสตอล์คโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ว่า แถลงการณ์ของสถาบันคาโรลินสกา ในกรุงสตอล์คโฮล์ม เมื่อวันจันทร์ ผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นายวิลเลียม จี. แคลิน จูเนียร์ และนายเกร็ก แอล.  เซเมนซา ชาวอเมริกัน และนายปีเตอร์ เจ. แรทคลิฟฟ์ ชาวอังกฤษ จากการค้นพบวิธีการที่เซลส์ในร่างกายมนุษย์สัมผัส และปรับตัวให้เข้ากับปริมาณออกซิเจน
  แถลงการณ์ฯ กล่าวอีกว่า การค้นพบต้นแบบของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสามท่าน เป็นการตั้งก่อตั้งฐานสำหรับการทำความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบจากระดับออกซิเจน ที่มีต่อกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลส์ของร่างกาย และการทำงานของอวัยวะในร่างกาย มีความสำคัญทางรากฐานสำหรับกลไกชีวภาพ และปูทางไปสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ ในการต่อสู้กับภาวะโลหิตจาง โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ อีกจำนวนมาก
   โนเบลการแพทย์เป็นรางวัลสาขาแรกที่ประกาศในทุกปี รางวัลต่อไปคือสาขาฟิสิกส์ ในวันอังคาร (8 ต.ค.) ตามด้วยสาขาเคมีในวันพุธ (9 ต.ค.) สาขาวรรณกรรมในวันพฤหัสบดี (10 ต.ค.) สาขาสันติภาพในวันศุกร์ (11 ต.ค.) ปิดท้ายด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์ในวันที่ 14 ต.ค ผู้พิชิตรางวัลโนเบลแต่ละสาชาในปีนี้ นอกจาก ใบประกาศเกียรติคุณ เหรียญตราทองคำเชิดชูเกียรติแล้ว ยังมีเงินสดจำนวน 9 ล้านโครนสวีเดน หรือ 27.6 ล้านบาท ในกรณีที่สาขาใดมีผู้พิชิตรางวัลมากกว่า 1 คนหรือองค์กร แต่ละคนจะแบ่งเงินจำนวนเท่ากัน

ที่มา : www.dailynews.co.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.