ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     ความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิต หรือสืบค้นการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในอดีตบนดาวเคราะห์นอกระบบ ก็คือต้องพบออกซิเจนในบรรยากาศของดาวเคราะห์ เพราะออกซิเจนถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สาหร่าย และไซยาโนแบคทีเรียหรือที่เรียกว่า สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ที่สามารถสังเคราะห์แสงอาทิตย์เปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมี
    ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ ในสหรัฐอเมริกา เผยว่าพัฒนาวิธีการใหม่ในการตรวจจับออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบที่อาจช่วยเร่งในการค้นหาสิ่งมีชีวิต เทคนิคใหม่ดังกล่าวจะใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์ขององค์การนาซาตรวจจับสัญญาณแข็งแรงที่โมเลกุลของออกซิเจนสร้างขึ้นเมื่อเกิดการชนกัน สัญญาณนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์แยกแยะระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตของดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านั้น ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์เผยว่า กล้อง โทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์ จะเป็นหอสังเกตการณ์วิทยาศาสตร์ในอวกาศอันสุดล้ำของโลก กำหนดเปิดตัวในปีหน้า ที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์แก้ปริศนาในระบบสุริยะของเราและจับจ้องไปยังดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์อื่นๆที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสำรวจโครง- สร้างลึกลับและต้นกำเนิดของจักรวาล

ที่มา : www.thairath.co.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.