ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
การสร้างฐานที่มั่นบนดวงจันทร์และส่งนักบินอวกาศไปยังดาวอังคาร สิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายาม อย่างยิ่งก็คือการศึกษาผลกระทบของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อร่างกายมนุษย์ เนื่องจากมีงานวิจัยเสนอว่าแรงโน้มถ่วงน้อยๆ อาจส่งผลอย่างมากต่อหัวใจมนุษย์โดยจะเปลี่ยนจากรูปทรงรีเป็นทรงกลมมากขึ้น การอยู่ในอวกาศยังทำให้กล้ามเนื้อหัวใจฝ่อส่งผลต่อความสามารถในการสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายลดลง
ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์จาก Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute รายงานผลการทดลองแมลงวันผลไม้ที่ถูกส่งไปอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและชีวเคมีในหัวใจของแมลงวัน เนื่องจากพวกมันเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาหัวใจมนุษย์ แมลงวันผลไม้มียีนที่ก่อให้เกิดโรคเกือบ 75% ที่พบในมนุษย์และมีหัวใจรูปท่อที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเริ่มต้นของตัวอ่อนในครรภ์มนุษย์ นักวิทยาศาสตร์เผยว่า ขณะที่อยู่ในอวกาศแมลงวันเหล่านี้ผลิตลูกออกมาหลายร้อยตัว ท่ามกลางการเผชิญกับแรงโน้มถ่วง 3 สัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับมนุษย์ใน 30 ปี งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแมลงวันในอวกาศมีหัวใจที่เล็กลง การหดตัวลงจะลดความสามารถในการสูบฉีดเลือด
นักวิทยาศาสตร์เผยว่า นักบินอวกาศที่ใช้เวลาอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานอาจได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันกับแมลงวันผลไม้ ทีมเชื่อว่าการวิจัยนี้จะส่งประโยชน์ต่อการป้องกันรักษาหัวใจให้แข็งแรงและให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้คนบนโลกนอนหลับ เป็นเวลานานหรือใช้ชีวิตอยู่กับโรคหัวใจได้.

Credit : Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute
แหล่งที่มา  https://www.thairath.co.th/news/foreign/1985704
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.