Log in เข้าสู่ระบบ
  • Resources
    วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมเรโน ไรย์มุนโด เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
    นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนฯ ในวันนี้ พร้อมขอบคุณที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนฯ ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสเปนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้ดำรงตำแหน่ง และขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะสานต่อความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนฯ คนใหม่อย่างเต็มที่เช่นเดิม
     นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนไทยขอขอบคุณที่สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเป ที่ ๖ แห่งสเปน สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอส ที่ ๑ และสมเด็จพระราชินีโซเฟียทรงมีข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งขอบคุณที่สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเป ที่ ๖ แห่งสเปน ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่ขึ้นทรงราชย์
    นายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนฯ ยังได้หารือถึงความร่วมมือในเรื่องต่างๆ อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายประสงค์ให้มีการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยรัฐบาลไทยประสงค์ให้นักลงทุนจากสเปนพิจารณาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นสาขาที่สเปนมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะสาขาการเกษตร และพลังงานทดแทน และเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของไทยในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ความร่วมมือด้านประมง ทั้งสองฝ่ายยินดีที่สามารถตกลงจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านประมง และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated - IUU) อย่างยั่งยืน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีหวังว่า ไทยและสเปนจะสามารถลงนามบันทึกความเข้าใจ และ Implementing Arrangement ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการประมง ในโอกาสแรก ความร่วมมือด้านความมั่นคง เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนฯ ขอบคุณที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมมือด้านความมั่นคงมายาวนานและแน่นแฟ้น อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างบุคลากรกองทัพของทั้งสองประเทศ ด้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่สเปนได้จัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและป้องกันประเทศ ศูนย์เพื่อการศึกษาด้านกลาโหมแห่งชาติ (Center for National Defense Studies – CESEDEN) ที่กระทรวงกลาโหมสเปน ซึ่งไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมาโดยตลอด
    ในการนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่สเปนได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๙ และขอให้สเปนพิจารณาพันธกรณีในการสนับสนุน เอกอัครราชทูต เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ซึ่งสมัครตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (International Tribunal for the Law of the Sea) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๖ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๔ มิถุนายนนี้ (พ.ศ.2560)
    โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้สเปนมั่นใจในสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย โดยรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดำเนินตาม Roadmap เพื่อกลับคืนสู่การมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง สังคมที่ปรองดอง ซึ่งเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนฯ แสดงความชื่นชมกระบวนการทำงานของไทยในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นว่าไทยจะมีบทบาทนำในภูมิภาคอาเซียน ที่จะสามารถสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.