ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องอินฟินนิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก (2nd International ADR Conference 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่​ ๑๓​ -​ ๑๔ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒​ โดยการประชุมดังกล่าว​ เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การระงับข้อพิพาททางเลือก (Thailand ADR Week 2019) เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังแนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่น ๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้สนใจในการระงับข้อพิพาททางเลือกทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ​ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา​ ส่งเสริม​ และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ​ รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับนานาชาติ โดยมี​ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร​ ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ต.อ.ไพสิฐ​ วงศ์เมือง​ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนนักธุรกิจ ทนายความบริษัทเอกชน ผู้พิพากษา ผู้ประนอมข้อพิพาท ผู้ไกล่เกลี่ย นักวิชาการ อาจารย์ และผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินการด้านการประนอมเจรจาต่อรองข้อพิพาท ทั้งภายในและระหว่างองค์กร เข้าร่วมฯ
     
     นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ กับสถาบัน Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), สถาบัน The Philippine Institute of Arbitrators (PIArb), สถาบัน Pakistan Mediators Association (PMA), สถาบัน Arbitration of Association of Brunei Darussalam (AABD) และสถาบัน Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

ที่มา : www.thaigov.go.th


© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.