ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
     วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางเบอร์กิท ฮานสล์ (Ms. Birgit Hansl) ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก นำทีมวิจัย Doing Business เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้
    รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับ และเป็นเกียรติที่ได้พบผู้จัดการธนาคารโลก และทีมวิจัย Doing Business ในโอกาสจัดเก็บข้อมูลในประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2020) รองนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณคณะทำงานของธนาคารโลกที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจในไทย จนส่งผลให้ไทย อยู่อันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศ ในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ ประจำปี 2562 ในส่วนของการประเมินการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของไทย ประจำปี 2563 นั้น รองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทีมวิจัยได้รับข้อมูล ความคืบหน้า และข้อคิดเห็นเป็นประโยชน์จากการหารือกับนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วยแล้ว
    ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ยินดีกับประเทศไทยที่ได้ผ่านช่วงเวลาสำคัญ ได้แก่พระบรมราชาภิเษก และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และขอยินดีกับรัฐบาลไทยต่อผลการจัดอันดับฯ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งชื่นชมรัฐบาลไทยที่ทำงานอย่างหนักด้วยความมุ่งมั่น เพื่อผลที่ดีของไทยในการจัดอันดับฯ ในส่วนการจัดอันดับฯ ประจำปี 2563 ตอนนี้ธนาคารโลกอยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล โดยธนาคารโลกหวังว่าไทยจะมีอันดับที่ดีขึ้น
   ทั้งสองฝ่ายชื่นชมความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างกันที่มีมายาวนาน ครอบคลุมความร่วมมือในหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านต่าง ๆ และการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ไทยพร้อมร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจในประเทศและภูมิภาค อีกทั้งยังกล่าวว่า รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก และตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาลำดับของประเทศให้อยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศแรกของโลก จึงต้องการคำแนะนำ และความเชี่ยวชาญจากธนาคารโลก โดยขอให้ธนาคารโลกร่วมมือกับไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการด้านกฎหมาย รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากฎหมายให้มีความโปร่งใส เหมาะต่อการประกอบธุรกิจ และสอดคล้องกับสภาพสังคม ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ยังมีการจัดทำคำแปลของกฎหมายให้เป็นภาษากลางของอาเซียนด้วย ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยเชื่อว่า ความมุ่งมั่นของไทยจะส่งผลดีต่อเป้าหมายของไทย โดยธนาคารโลกพร้อมจะสนับสนุนไทยอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (Business Security Act) ซึ่งประกาศใช้แล้ว และอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  ในตอนท้าย ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยได้แสดงความเชื่อมั่น และยินดีกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะสามารถส่งเสริมหรือผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ ในเวทีอาเซียนได้ พร้อมทั้งยินดีสนับสนุนไทยในการเป็นประธานอาเซียน

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.