ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางถึงฐานทัพอากาศกิมแฮ (Gimhae Air Base) จากนั้น นายกรัฐมนตรีออกเดินทางไปพื้นที่เขตคังซอ ฝั่งตะวันตกของนครปูซาน เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการ Busan Eco-Delta Smart City โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงานด้วย
   โครงการ Busan Eco-Delta Smart City เป็นโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติ โครงการแรกของเกาหลีใต้ อันเป็นผลมาจากการลงนาม MOUs ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ ครั้งที่ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเยือนไทย เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนโยบาย เทคโนโลยี ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะของทั้งสองประเทศ โดยเป็นไปตามความสนใจของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะของปูซาน อีโค-เดลต้า จากนั้นประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวเปิดงาน ก่อนที่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะขึ้นเวทีและสัมผัสหน้าจอพร้อมกัน
  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิด จากนั้นในเวลา 19.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมที่พัก

ที่มา : www.thaigov.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.