ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
นายกรัฐมนตรีผลักดันแอปพลิเคชัน Thailand Plus รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเชิญชวนประชาชน “ถือศีล กินผัก” เนื่องในเทศกาลกินเจ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

วันนี้ (12 ต.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กิจกรรมก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชมนิทรรศการสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน Thailand Plus : มีมากกว่าที่คุณคิด โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่วมประชาสัมพันธ์เทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีชมสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน Thailand Plus : มีมากกว่าที่คุณคิด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พัฒนาแอปพลิเคชันติดตามชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เสมือนบันทึกการเดินทางประจำตัว โดยสามารถระบุความเสี่ยงในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ โดยจะไม่มีการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Thailand Plus : มีมากกว่าที่คุณคิด ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการจะเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกันคนในประเทศก็จะยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วน เพราะเรามีระบบติดตาม คัดกรองและกักตัว 14 วันแล้ว ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการป้องกันโรค

จากนั้น นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำผู้แทนชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ เสนอกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี พ.ศ. 2563 อาทิ เยาวราช จ.กรุงเทพมหานคร ศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่ หน้าผา ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ศาลเจ้าหนาจาซาไทจื้ออ่างศิลา จ.ชลบุรี และศาลเจ้าต่าง ๆ ใน จ.ภูเก็ต ซึ่งปีนี้เทศกาลถือศีล กินผัก (กินเจ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2563 รูปแบบการจัดงานมีการปรับเปลี่ยน เป็นขบวนแห่ด้วยรถแทนการเดินเท้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งยังมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังชมการแสดงเชิดสิงโต จากคณะสิงโตฮกเกี้ยนเต้ออี้ถัง จ.นครสวรรค์ และคณะเยาวชนจากจากรณรงค์โรงเรียนวุฒิวิทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมกำชับผู้จัดงานให้มีการประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเทศกาล ถือศีล กินผัก (กินเจ) ที่แท้จริง เพื่อจิตใจที่เบิกบานและสุขภาพกายที่แข็งแรง โดยทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมในพื้นที่ในจังหวัดของตนเองด้วย

ที่มา https://www.thaigov.go.th/
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.