ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน QR Code Scanner
หลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ ฟอร์บส์ รายงานว่า ธนาคารโลกเตือนวิกฤติโควิด-19 อาจส่งผลให้ประชากรโลกถึง 60 ล้านคน เผชิญกับความยากจนอย่างแสนสาหัส โดยระบุว่า เศรษฐกิจโลกอาจหดตัวถึงร้อยละ 5 ในปีนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ขณะที่ธุรกิจในหลายประเทศต้องปิดทำการ นอกจากนี้ระบบสาธารณสุขยังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนัก ผู้ยากจนตามคำนิยามของธนาคารโลก คือผู้ที่อยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจน โดยมีรายได้ต่ำกว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน หรือราว 60 บาท (คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 31.88  บาท)
   ประเทศที่มีตัวเลขผู้ยากจนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ บราซิล ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแถบละตินอเมริกา โดยพบว่าชาวบราซิลต้องอยู่ภายใต้ความยากจนถึง 13 ล้านคน ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับตัวเลขคนตกงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 ส่วนธนาคารกลางแห่งอังกฤษ (Bank of England) ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากนี้

ที่มา : www.thairath.co.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.