• Resources

วิดีโอแนะนำ

เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลถูกนำไปต่อยอดได้ง่าย ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยจะมีการประกาศชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณภาพสูง (High Value Data set) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในการนำไปต่อยอดในมิติอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการเปิดข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติมากขึ้น ข้อมูลสาธารณะเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติของประเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้งานสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะเชื่อมโยงให้รัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน และทั้งหมดนี้รับชมกันได้ใน HighLight จากงาน International Open Data Day 2018 ก้าวทันยุคด้วย Data Science และ Opendata ดาวน์โหลดชุดข้อมูลเปิดภาครัฐได้ที่ data.go.th
ที่มา EGA Thailand Published on Apr 2, 2018
19 Apr 2018 ดูวิดีโอทั้งหมด

vapm

ในหัวข้อ "ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" ช่วงที่ 1
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
นำการเสวนาโดย นางมาลี ภิรมย์จิตต์รองผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

ดูทั้งหมด

 
26 Jul 2016
 
 

10 ปีข้างหน้า…โลกอนาคตที่เหนือจินตนาการ

10 ปีข้างหน้า…โลกอนาคตที่เหนือจินตนาการ
โดย พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

คณะผู้จัดทำ
www.it24hrs.com

ดูทั้งหมด

 
22 Dec 2017
 

ข่าวรอบโลก

เครียดอีก!ซีเรียฟ้องโลก อิสราเอลกร้าว ยิงขีปนาวุธถล่มรอบใหม่ สกัดตก9 ฮอมส์อีก แต่โดนระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพซีเรีย ยิงสกัด สอยตกไป 9 ลูก
17 Apr 2018อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าว ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 4/2561
17 Apr 2018อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวราชการ

​นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียมนตรี นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรปฏิบัติการโจมตีซีเรียว่า สถานการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรง [ ... ]
17 Apr 2018อ่านข่าวทั้งหมด

กระแสโลก

สหรัฐฯประกาศควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจของรัสเซีย หลังหมีขาวแสดงความเห็นอกเห็นใจซีเรียที่โดนสหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศสรุมถล่ม ยันจะไม่ถอนทหารออกจากซีเรียเพราะยังไม่บรรลุเป้าหมาย ด้านที่ประชุมสันนิบาตอาหรับเรียกร้องให้ตั้งองค์กรอิสระสากล สอบสวนการใช้อาวุธเคมีในซีเรียที่เป็นชนวนใ [ ... ]
17 Apr 2018อ่านข่าวทั้งหมด

หนังสือแนะนำ


ชื่อ ไม่รู้ฟอเร็กซ์ไม่ได้แล้ว : Welcome to Forex
รายละเอียด หนังสือ "ไม่รู้ฟอเร็กซ์ไม่ได้แล้ว : Welcome to Forex" เล่มนี้ สอนให้ชาวไทยรู้วิธีการทำงานหาเงินแบบ passive ถือเป็นวิธีการทำงานที่ให้เงินทำงานแทนแรงคนซึ่งต่างจากการทำงานหาเงินแบบเดิมที่ใช้แรงทำงานมากเกินไป อีกทั้งมีทั้งรายจ่ายที่ควบคุมได้และที่ควบคุมไม่ได้หลายรายการมากเกินไป เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าตกแต่งร้าน, ค่าอุปกรณ์, ค่ามัดจำสถานที่ล่วงหน้า, ค่าเช่าสถานที่, ค่านํ้า, ค่าไฟ, ค่าวัตถุดิบรายวัน น...
ผู้เขียน ธีรภัทร วารีกิจพันธุ์
จำนวนหน้า 288
ปีที่พิมพ์ 2018
สำนักพิมพ์ บจก. อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

อ่านต่อ / ดูหนังสือทั้งหมด
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.