• Resources

ชื่อ Premiere Pro 2020 ฉบับผู้เริ่มต้น
รายละเอียด ปูพื้นฐานการตัดต่อภาพยนตร์ ใส่เอฟเฟ็กต์ และเผยแพร่ชิ้นงาน เสริมความเข้าใจด้วยตัวอย่างจริง ประยุกต์ใช้ได้กับทุกเวอร์ชัน แนะนำการใช้โปรแกรม "Adobe Premiere Pro 2020" เพื่อการตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพ โดยแนะนำตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการ Export ไฟล์วิดีโอ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้การทำงานตั้งแต่ ความรู้ความเข้าใจของการทำงาน Post-Production รูปแบบของหน้าต่างการทำงาน เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตัดต่อ การสร้างคลิปโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ การสร้างไตเติ้ล ตลอดไปจนถึงการตัดต่อทำงานกับเสียง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการสร้างชิ้นงานในสไตล์ของเราเองได้ ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และภาพประกอบสี่สี ช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผู้เขียน กองบรรณาธิการ
ผู้แปล-เรียบเรียง กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 272
ปีที่พิมพ์ 2020
สำนักพิมพ์ ซิมพลิฟาย, สนพ.
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ การตลาดบริการ : Services Marketing
รายละเอียด การบริการได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ แม้ในธุรกิจขายสินค้าเองก็ตาม หากองค์กรใดไม่เน้นบริการ องค์กรนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาสำคัญด้านการตลาดบริการ จากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์จริงของผู้เขียน อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น ด้วยภาษาที่อ่านง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และสอดแทรกข้อคิด เหมาะสำหรับจะใช้ประกอบการเรียนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งการตลาดบริการ การบริหารการบริการ และวิชาอื่นๆ ทางด้านการตลาดในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่เน้นการบริการ และธุรกิจที่ขายสินค้า รวมทั้งอาชีพการงานและชีวิตประจำวัน
ผู้เขียน ดร. พัทธธีรา รชตะไพโรจน์
ผู้แปล-เรียบเรียง ดร. พัทธธีรา รชตะไพโรจน์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 328
ปีที่พิมพ์ 2020
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ สร้างภาพขายออนไลน์ รวยได้ด้วย Adobe Photoshop
รายละเอียด สือเล่มนี้จะแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการขายภาพออนไลน์บนเว็บไซต์ดัง ๆ ไม่ว่าจะเป็น shutterstock.com, adobestock.com, bigstock.com หรือ istock.com ด้วยการใชงานเครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานตกแต่ง ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับภาพถ่าย งานสร้างไอคอน ปุ่มกด งานออกแบบโลโก้ แบนเนอร์ งานภาพวอลเปเปอร์ งาน 3D ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีการสร้างและปรับแต่งที่แตกต่างกันไป ซึ่งการปรับแต่งก็สามารถทำได้หลายแบบหลายสไตล์ ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางที่แนะนำการสร้างชิ้นงานกราฟิกเพื่อขายภาพออนไลน์ ซึ่งผู้อ่านสามารถปรับแต่งขั้นตอนการสร้างงาน หรือมีแนวทางการสร้างชิ้นงานที่แตกต่างออกไป เพื่อพัฒนาชิ้นงานให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้นไปตามลำดับ ผู้เขียนมีความประสงค์จะให้ผู้อ่านได้เกิดไอเดีย สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาผลงานเพื่องานขายภาพออนไลน์ งานออกแบบเว็บไซต์ หรืองานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านและองค์กร ในส่วนของสี รูปแบบ หรือเทรนด์ของภาพสต็อกนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปี แล้วแต่ว่าจะมีทิศทางในแบบใด ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีการส่งข่าวจาก Distributer ส่งมาอัปเดตให้ทราบในแต่ละเดือน บนโลกอินเทอร์เน็ตนั้น มีแหล่งขายสินค้าต่างๆ มากมาย คุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน อยู่ที่คุณจะเลือก... เป็นคนไหน!
ผู้เขียน สุธีร์ นวกุล
ผู้แปล-เรียบเรียง สุธีร์ นวกุล
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 344
ปีที่พิมพ์ 2020
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ Economix เศรษฐกิจ สะกิดสมอง
รายละเอียด ทุกคนต่างพูดเรื่องเศรษฐกิจ แต่คุณจะประเมินสิ่งที่พวกเขาพูดได้อย่างไร? ประชาชนอย่างเราจะเข้าใจในสิ่งที่ตลาดหุ้นหรือรัฐบาลรู้หรืออ้างว่ารู้ได้อย่างไร?... "ไมเคิล กูดวัน" ผู้เขียน ได้ถามตนเองด้วยคำถามเดียวกันนี้และได้คำตอบที่ดีว่า การสำรวจถึงการพัฒนาทางแนวคิดด้านเศรษฐกิจ พิจารณาความเป็นจริงของการทำงานเศรษฐกิจ และเล่าเรื่องราวผ่านสื่อภาพวาดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย และนั่นคือหนังสือเล่มนี้ "Economix เศรษฐกิจ สะกิดสมอง" "Economix เศรษฐกิจ สะกิดสมอง" อธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบตะวันตกไปจนถึงความล้มเหลว ความสำเร็จ ความผิดปกติ และความเป็นไปได้ในอนาคงทางเศรษฐกิจ กูดวินมองดูว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ของเราได้ขยายไปทั่วโลกอย่างไร และมันได้รับผลกระทบจากสงครามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและข้อจำกัดทางทรัพยากรอย่างไร มันคือคำแนะนำที่สำคัญและครบถ้วนต่อความเข้าใจในเศรษฐกิจ ไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดทางการเมืองแบบไหนก็ตาม
ผู้เขียน Michael Goodwin (ไมเคิล กูดวิน)
ผู้แปล-เรียบเรียง วิรัตน์ รัตนเวชสิทธิ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 320
ปีที่พิมพ์ 2020
สำนักพิมพ์ Harry N. Abrams, Inc.
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ Easy Office Tips
รายละเอียด รวมทิป Word, Excel, PowerPoint และ Access ในเล่มเดียว ตั้งแต่เรื่องง่ายใช้บ่อย จนถึงเรื่อง (เกือบ) ยาก แต่ประโยชน์เยอะ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ Function และ Define Name ใน Excel แบบที่ใช่บ่อย การสร้าง Dinamic Chart อย่างง่าย การสร้างสไลด์ให้น่าสนใจ การใช่ Slide Master คำสั่งใหม่ Slide Zoom ใน PowerPoint 2019 การสร้างเอกสารหรือหนังสือด้วย Word แบบอัตโนมัติ เทคนิคการจัดการ Access ให้อยู่หมัด และเทคนิคหลากหลายในเล่ม เนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบการอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอน สามารถลงมือทำตามได้ทันที
ผู้เขียน นิติธร (ธัชชัย) จำลอง
ผู้แปล-เรียบเรียง นิติธร (ธัชชัย) จำลอง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 312
ปีที่พิมพ์ 2020
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.