• Resources

ชื่อ กล้าเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด พบกับวิธีง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม จุดเล็กๆ ที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณเดินไปสู่เส้นทางที่มุ่งหวังเร็วขึ้น อะไรที่คุณอยากได้ อยากมี อยากเป็น คุณได้ลงมือทำหรือยัง? วางเป้าหมายไว้หรือยัง? วางแผนการทำงานอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมาย? เนื้อหาในเล่มได้บอกเล่าวิธีการต่างๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งการบริหารชีวิต การพัฒนาตนเอง การพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากคุณเป็นอีกคนที่อยากได้ อยากมี ในสิ่งที่ต้องการ แต่ไม่เคยไปถึงสักที คุณไม่ควรพลาด "กล้าเปลี่ยนแปลง" เล่มนี้
ผู้เขียน ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ผู้แปล-เรียบเรียง ณรงค์วิทย์ แสนทอง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 208
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย 1 นาที
รายละเอียด จากเทคนิคการคิดที่ได้รับความนิยมไปทั่วญี่ปุ่นและอเมริกา "ซากุราดะ จุน" นักออกแบบ InfoGraphic มือหนึ่งของญี่ปุ่น จะมาสอนคุณมองสิ่งต่างๆ ด้วยแผนภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องยากๆ ได้ใน 1 นาที! พบกับเนื้อหาในเล่มที่เจาะลึกเทคนิคคิดเป็นภาพของเขาอย่างละเอียด พร้อมแบบฝึกหัดที่สอดแทรกเรื่องราวสนุกๆ และบทเรียนธุรกิจจากบริษัทชั้นนำ เพื่อขัดเกลาความคิดของคุณให้เฉียบคม
ผู้เขียน ซากุราดะ จุน (Sakarada Jun)
ผู้แปล-เรียบเรียง ทินภาส พาหะนิชย์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 192
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ บิงโก
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step
รายละเอียด "Digital Transformation ไม่เปลี่ยน ไม่รอด" .. ดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนเกมธุรกิจไปแล้ว ผู้เล่นที่อยู่มาก่อน หรือธุรกิจแบบดั้งเดิม หากยังไม่ปรับตัว อาจจะถูก Disrupt ดังนั้น ความสำเร็จในอดีต จึงไม่ใช่หลักประกันว่าจะเป็นผู้ชนะในวันพรุ่งนี้ การทำ "Digital Transformation" คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณพลิกเกมนี้ "เมื่อปลายทางสว่าง คุณสามารถสร้างทิศทางที่ชัดเจนได้" .. จะเริ่มทำ Digital Transformation ต้องเข้าใจบริบทการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันวัดกันที่แพลตฟอร์ม (Platform) ไม่ใช่แค่การแข่งขันที่เปลี่ยน ลูกค้าก็เปลี่ยนไป การตลาดย่อมเปลี่ยนตาม การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้บริโภคด้วยดิจิทัล (Digital Customer Experience) จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการทำ Digital Transformation "จะเริ่ม Transform อย่างไร?" .. "Data" เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ "Digital Transformation" เริ่มด้วยการเปลี่ยน "Data" เป็น "สินทรัพย์" แล้วทำ "Big Data" ด้วยการออกแบบ "Data Strategy" เมื่อธุรกิจลงมือทำในสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็ถึงเวลาการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ให้เกิดขึ้นในองค์กร ที่ไม่ได้มองแค่โมเดลทางธุรกิจในปัจจุบัน "Transformation in Action" .. จะทำเป็น "Digital Transformation" ให้ประสบความสำเร็จ องค์กรจำเป็นต้องคิดใหม่ เปลี่ยนคำนิยามและคุณค่าของธุรกิจ แม้แต่คุณเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ตลอดทั้งเล่มนี้ ผู้อ่านจะยังได้เห็นตัวอย่างของดิจิทัลเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ หรือเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ.. นี่คือภาพรวมของหนังสือ "Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step" เล่มนี้ สำหรับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) องค์กรขนาดใหญ่ หรือ Startup ในช่วงวงจรธุรกิจและในอุตสาหกรรมใดก็ตาม จะได้มาสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ร่วมกัน!
ผู้เขียน ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
ผู้แปล-เรียบเรียง ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 216
ปีที่พิมพ์ 2018
สำนักพิมพ์ วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ วิธีปฏิเสธอย่างแยบยล
รายละเอียด ทุกคนต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งด้านงานการ ความรัก และมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งมีแต่ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่ มุ่งสู่เป้าหมายของตัวเอง โดยกล้าฝ่าฟันอุปสรรค กล้าใช้เล่ห์เหลี่ยมกลยุทธ์ แก้ปัญหาด้านการบริหารการจัดการ ทั้งในด้านคู่แข่ง ลูกค้า หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ญาติมิตร หรือกระทั่งคนรัก ไม่เปลี่ยนใจไปตามคําชักชวน การเรียกร้อง การโน้มน้าวจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การหลอกล่อ หรือการบีบบังคับของใครต่อใคร ที่ไม่มีเหตุผลอันควรและปราศจากความชอบธรรม ตลอดจนสถานการณ์ที่เป็นผลดี ไม่เป็นผลดี พลิกผันเอาแน่ไม่ได้ พูดอีกนัยหนึ่งคือ ต้องรู้จักใช้คนอื่นอย่างแยบยล และไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครก็ตาม ที่คิดเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกใช้เราอย่างไม่รับผิดชอบ โดยต้องกล้าพูดคําว่า “ไม่” หรือรู้จักปฏิเสธอย่างแยบยล เหมาะสมและทันกาล หลายคนรู้สึกกระอักกระอ่วนใจอย่างยิ่งเมื่อจําเป็นต้องพูดคําว่า “ไม่” จะไม่ปฏิเสธ ก็คงแย่ จะปฏิเสธ ก็ไม่รู้ว่าควรปฏิเสธอย่างไร ทางสํานักพิมพ์ขอเรียนว่า หนังสือเล่มนี้สามารถให้คําตอบแก่ท่านในเรื่องนี้ทุกประเด็นทั้งในแง่การรู้เท่าทันผู้อื่น เหตุผลของการปฏิเสธ การตระเตรียมก่อนปฏิเสธ เคล็ดลับวิธีปฏิเสธอย่างแยบยลและแนบเนียน ตลอดจน “บริการหลังขาย” ของการปฏิเสธ ทางสํานักพิมพ์มั่นใจอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ตามสมควร
ผู้เขียน อธิคม สวัสดิญาณ
ผู้แปล-เรียบเรียง อธิคม สวัสดิญาณ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 256
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ โหราคาร
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ทำน้อยให้ได้มาก (The Power of Less)
รายละเอียด เคยสงสัยไหมว่าทั้งที่คนเรามีเวลาเท่าๆ กัน ทำไมบางคนถึงหน้าดำคร่ำเครียดและดูยุ่งอยู่ตลอดเวลา แต่บางคนกลับรับมือกับงานมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาได้อย่างสบายๆ แถมยังมีเวลาเหลือไปทำเรื่องสำคัญอื่นๆ ในชีวิตได้อีกต่างหาก หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ! แล้วคุณจะพบว่าการทำอะไรมากๆ ใช่ว่าจะดีอย่างที่คิด ในเมื่อวันนี้คุณเลือกได้ว่าจะ "ทำน้อย" ให้ได้มาก แล้วจะ "ทำมาก" ให้ชีวิตยุ่งไปเพื่ออะไร?
ผู้เขียน Leo Babauta
ผู้แปล-เรียบเรียง วิกันดา พินทุวชิราภรณ์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 192
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ วีเลิร์น
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.