• Resources

ชื่อ กลยุทธ์ (ก่อน) โน้มน้าวใจ PRE - SUASION
รายละเอียด การจูงใจที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มตั้งแต่ยังไม่เริ่ม จากคัมภีร์โน้มน้าวใจคนที่สร้างความสั่นสะเทือนทั้งวงการจิตวิทยา สู่ผลงานภาคต่อเล่มแรกในรอบ 30 ปี - ช่วงเวลา 5 นาทีก่อนเข้าประชุม - คำพูดประโยคเดียวก่อนการเสนอขาย - การจัดวางที่นั่งก่อนพูดคุยกับคนที่เห็นต่าง สิ่งเหล่านี้อาจดูไม่สำคัญในสายตาของคนส่วนใหญ่ แต่ โรเบิร์ต ชิอัลดินี “บิดาแห่งศาสตร์การโน้มน้าวใจ” กลับเห็นต่างออกไป เพราะผลการวิจัยนานหลายสิบปีของเขาชี้ให้เห็นว่า การจูงใจคนจะได้ผลหรือไม่นั้น ไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลา “ระหว่าง” การพูดคุยเหมือนอย่างที่เชื่อกัน แต่อยู่ที่ช่วงเวลา “ก่อนหน้านั้น” ต่างหาก เขาจึงเรียบเรียงสิ่งที่ค้นพบออกมาเป็น “กลยุทธ์” ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวใจคน…ตั้งแต่ยังไม่ทันพูดคำแรกด้วยซ้ำ
ผู้เขียน Robert B. Cialdini
ผู้แปล-เรียบเรียง วิโรจน์ ภัทรทีปกร
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 320
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ WeLearn (วีเลิร์น)
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ เปลี่ยนให้โต Go! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล
รายละเอียด ทุกธุรกิจถูกดิสรัปต์จนปั่นป่วน ทางใดจะช่วยให้ "เปลี่ยนให้โต Go! ให้สุด" ได้ล่ะ ยุคนี้ก็ต้อง "กลยุทธ์ดิจิทัล" สิ "สุนิล คุปตะ" ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ดิจิทัล อาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และที่ปรึกษาบริษัทระดับโลกหลายแห่ง ถอดบทเรียนจากงานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทชั้นนำ มานำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย ชวนติดตาม ธุรกิจที่เคยดีแต่มาชะงัก ธุรกิจที่ควรก้าวหน้า ควรโต แต่ไม่โต ถึงไม่ถดถอย แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนก็ตาม การขยายขอบเขตธุรกิจแบบที่แอมะซอนทำสำเร็จ เริ่มด้วยวิธีคิดเช่นไร การเปลี่ยนสินค้าเดิมให้กลายเป็นสินค้าใหม่แบบที่อะโดบีทำสำเร็จ ทำได้จริงหรือ และทำได้อย่างไร การเปลี่ยนลูกค้าที่เลิกสนใจคุณให้กลายเป็นลูกค้าที่รักคุณที่สุด ทำได้จริง ๆ "เปลี่ยนให้โต Go! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล" มีคำตอบ
ผู้เขียน Sunil Gupta (สุนิล คุปตะ)
ผู้แปล-เรียบเรียง ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 277
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ Digital Transformation ยุทธศาสตร์ธุรกิจยุคใหม่
รายละเอียด หนังสือ "Digital Transformation ยุทธศาสตร์ธุรกิจยุคใหม่" เล่มนี้ ได้รวบรวมขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาในเล่ม อ่านง่าย เข้าใจชัด สามารถนำไปเปลี่ยนและสร้างยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อก้าวให้ทันคลื่น 4.0 ยุคที่องค์กรต้องสร้างแพลตฟอร์มท่ามกลางกระแส เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก กำลังมาแรง
ผู้เขียน รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
ผู้แปล-เรียบเรียง รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 214
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย)
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ Big Data Analytics เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร
รายละเอียด หนังสือ "Big Data Analytics เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร" เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไป ที่สนใจความเป็นไปของดิจิตอลเทคโนโลยี โดยจะให้ข้อมูลในแนวกว้างเกี่ยวกับ Big Data จากนั้นจะตีวงแคบลงไปอีกระดับ เพื่ออธิบายเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมในการนำ Big Data มาแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถชี้นำการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดได้ ข้อมูลที่นำมาอธิบายทั้งหมดเกิดมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน บวกกับการสืบค้นข้อมูลจากอีกหลายแหล่ง รวมถึงการได้ผ่านคอร์สอบรมทั้งในและนอกประเทศ รวบรวมความรู้ขึ้นเป็นเล่ม ซึ่งหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณอาจพบคำตอบให้กับหลาย ๆ คำถาม และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการใช้ Big Data เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือเพิ่มการขายและการผลิต ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา และเจ้าของธุรกิจทุกประเภท ควรทำความรู้จัก เข้าใจแนวโน้ม และใช้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลเหล่านี้
ผู้เขียน วราภรณ์ พรหมวิอินทร์
ผู้แปล-เรียบเรียง วราภรณ์ พรหมวิอินทร์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 376
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ คอร์ฟังก์ชั่น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
รายละเอียด "ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) เป็นความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงประเมิน และใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ในโลกยุคดิจิทัลที่สารสนเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเผยแพร่ในแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายซึ่งบุคคลที่มีทักษะการรู้สารสนเทศ จะเป็นผู้ที่รู้วิธีการแสวงหาสารสนเทศที่ตรงความต้องการ และนำสารสนเทศที่ค้นหามาได้ไปใช้ในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของตนเอง คิดสร้างสรรค์ที่สิ่งใหม่ พัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของบุคคลไปจนตลอดชีวิต อนึ่งการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลนับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะอื่นๆ ด้วย อาทิ ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการอ่าน ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย"
ผู้เขียน เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
ผู้แปล-เรียบเรียง เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.