• Resources

ชื่อ จักรกลพยากรณ์
รายละเอียด "เอไอ หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)" คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และมีเหตุผลเหมือนมนุษย์ มีการทำวิจัยมาโดยตลอดในความพยายามให้มันฉลาดมากขึ้น ประมวลผลได้แม่นยำขึ้น และมีความสามารถเท่าเทียมมนุษย์ ความชาญฉลาดของเอไอ สามารถช่วยเหลือธุรกิจได้มากมาย ตั้งแต่การสร้างแบรนต์ การสืบค้นข้อมูล การเทรดหุ้น และยังสามารถตอบโต้กับลูกค้าได้อีกด้วย หนังสือ "จักรกลพยากรณ์" เล่มนี้ เขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่โดดเด่นสามคน พวกเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับเอไอขึ้น และใช้กับการทำนายทางธุรกิจ พวกเขาใช้เอไอกระตุ้นและแสดงให้เห็นว่า สามารถพัฒนาเอไอด้วยอุปกรณ์พื้นฐานจากเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอต่อซีอีโอ ผู้จัดการ ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน และผู้ประกอบการ เมื่อเอไอคือโครงสร้างพื้นฐานของการพยากรณ์ราคาถูกที่มีศักยภาพอย่างมาก การพยากรณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจจากความไม่แน่นอน เพราะทุกธุรกิจล้วนแต่ต้องการการตัดสินใจที่ดี หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับคนที่สนใจเทคโนโลยีร่วมกับเศรษฐศาสตร์ เนื้อหาภายในเล่มมีประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการหรือธุรกิจสตาร์ตอัพ
ผู้เขียน Ajay Agrawal (อาเจย์ อกราวัล),Joshua Gans (โจชัว แกนส์),Avi Goldfarb (อาวี โกลด์ฟาร์บ)
ผู้แปล-เรียบเรียง Ajay Agrawal (อาเจย์ อกราวัล),Joshua Gans (โจชัว แกนส์),Avi Goldfarb (อาวี โกลด์ฟาร์บ)
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 336
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ คน กับ AI โอกาสและความเสี่ยง
รายละเอียด "คน" กับ "AI" คือหนังสือในการทำความเข้าใจกับเทคโนโลยี เพื่อการเตรียมรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสมองกล แนวทางของผู้เขียน "พอล ดอร์เฮอร์ตี้" และ "เอช เจมส์ วิลสัน" ในเรื่อง "Missing Middle" และ "MELDS" เป็นหลักการที่ช่วยในการคิดใหม่ เพื่อให้มนุษย์ทำงานร่วมกับ "AI" อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จึงจำเป็นสำหรับผู้นำในการคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นในยุค AI รวมถึงคนที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันทุกคน ว่าจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้โลกในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นโลกที่ "คนกับ AI ก้าวไปด้วยกัน" เหมาะสำหรับผู้นำองค์กร นักธุรกิจ นักบริหาร และผู้ที่อยู่ในวัยทำงานทุกคน
ผู้เขียน Paul R. Daugherty (พอล อาร์. ดอร์เฮอร์ตี้), H. James Wilson (เอช. เจมส์ วิลสัน)
ผู้แปล-เรียบเรียง ขุนทอง ลอเสรีวานิช
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 264
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ การจัดการนวัตกรรม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
รายละเอียด หนังสือ การจัดการนวัตกรรม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Innovation Management Concept & Best Practice) เป็นหนังสือด้านนวัตกรรมเล่มแรกๆ ของประเทศไทยที่รวบรวมแนวคิดวิธีการปฏิบัติและการเชื่อมโยงนวัตกรรมกับศาสตร์ที่น่าสนใจในหลายแขนง ภายใต้มุมมองที่หลากหลายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้จากทั้ง SME องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลง และขนาดใหญ่ องค์การระดับอำเภอ จังหวัด ประเทศและโลก หรือองค์การภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้อ่านสามารถนำแนวคิดด้านนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ และหวังว่านวัตกร นักอ่าน และผู้สนใจสิ่งใหม่ๆ ในทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือเชิงประยุกต์ หากผู้สนใจต้องการศึกษารายละเอียดของนวัตกรรมเพิ่มเติม สามารถหาอ่านได้จาก “การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม” ...แล้วคุณจะพบว่า นวัตกรรมไม่ยากอย่างที่คิด
ผู้เขียน พยัต วุฒิรงค์
ผู้แปล-เรียบเรียง พยัต วุฒิรงค์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 241
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอสุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) การบริหารสมรรถนะหลัก (Core Competency) การประเมินแบบ 360 องศา (360 degree Feedback) หรือการจ่ายค่าตอบแทนแบบ Broadband รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหา "วัฒนธรรม" ที่ทุกคน ทุกองค์กรควรรู้เพื่อจะได้เข้าใจว่าสาเหตุใดบางเครื่องมือการบริหารจัดการระดับโลกจึงไม่สามารถนำมาใช้ในประเทศได้
ผู้เขียน พยัต วุฒิรงค์
ผู้แปล-เรียบเรียง พยัต วุฒิรงค์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 378
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ จะสร้างสรรค์ชีวิต ต้อง คิด นอก กรอบ Out of Our Minds
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของ "ความคิดสร้างสรรค์" และ "นวัตกรรม" ทั้งในชีวิตและการทำงาน อีกทั้งยังตีแผ่ปัญหาว่า "ระบบการศึกษา" ได้ทำลายความคิดสร้างสรรค์ไปอย่างไร จึงทำให้คนส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งที่ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในทุกคน และความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในวิชาศิลปะ แต่อยู่ในทุกสาขาวิชา เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึง "ขีดจำกัดการมีความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง" ไขข้อข้องใจว่าทำไมเราจึงสงสัยว่าตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ เชื่อในพลังแห่งนวัตกรรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม
ผู้เขียน Sir Ken Robinson (เซอร์ เคน โรบินสัน, ดร.), Ph.D.
ผู้แปล-เรียบเรียง ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 324
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ เชนจ์พลัส
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.