• Resources

ชื่อ ให้เงินทำงาน (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียด การลงทุนง่ายนิดเดียวจริงหรือ? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เพราะมักจะคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัว น่าเบื่อ ดูยุ่งยาก วุ่นวาย หรือคิดว่าเป็นเรื่องของคนมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เท่านั้นแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใด การลงทุนไม่ได้อยู่ไกลตัวอย่างที่คิด แถมเป็นเรื่องจำเป็นที่คนทุกวัยควรทำความเข้าใจ ยิ่งเร็วได้ยิ่งดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งเริ่มทำงาน น่าจะเริ่มคิดได้แล้วว่า จะดำรงชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างไร ถ้ามีครอบครัวจะหาเลี้ยงครอบครัวอย่างไร และถ้าถึงวัยเกษียณอายุ ไม่ต้องทำงาน (และไม่มีรายได้) แล้ว จะทำอย่างไรให้สามารถดำเนินชีวิตแบบสบายๆ โดยไม่เป็นภาระกับผู้อื่นได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียน ธนพ เอี่ยมอมรพันธ์
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 180
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ HOW TO
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ห้วงทุกข์วัยทอง
รายละเอียด เรียบเรียงจากประสบการณ์จริง ตัวอย่างจริง และค้นคว้าจากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด ด้วยเนื้อหาที่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่มาของทุกข์ ทุกข์ในตน ทุกข์ในบ้าน ทุกข์ในที่ทำงาน สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย และเป็นผลดีต่อตนเอง
ผู้เขียน รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 270
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ บีบุ๊คส์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ เสริมสุขภาพกับ...สมุนไพรไทย
รายละเอียด
ผู้เขียน กองบรรณาธิการ
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 100
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ พงษ์สาส์น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๑ พระคือพลังแห่งแผ่นดิน
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำต่อแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ใดในโลกยุคปัจจุบันทรงกระทำมาก่อน ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง ก็มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
ผู้เขียน สละ นาคบำรุง และคณะ
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 148
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ อมรินทร์คอมมิกส์
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม ๓ มหาราชกลางใจชน
รายละเอียด นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ในรูปแบบการ์ตูนสี่สีสวยงาม ที่เรียกได้ว่าเป็นพระราชประวัติฉบับการ์ตูนที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้ว หนังสือชุดนี้ยังแสดงให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชน ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ผู้เขียน สละ นาคบำรุง และคณะ
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 152
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ อมรินทร์คอมมิกส์
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.