• Resources

ชื่อ นิพพาน...ที่นี่...เดี๋ยวนี้
รายละเอียด หนังสือที่จะไขทุกปริศนาเกี่ยวกับนิพพาน เช่น พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงนิพพานไว้ว่าอย่างไร ตามรอยนิพพานชิมลองของท่านพุทธทาสภิกขุ พบวิธีง่ายๆ สู่นิพพาน...ที่นี่...เดี๋ยวนี้ แล้วการเดินทางสู่นิพพานของคุณจะไม่มืดมนอีกต่อไป
ผู้เขียน พระไพศาล วิสาโล,พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก,พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ,พระอาจารย์มานพ อุปสโม,พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 212
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ รู้ไว้ห่างไกลโรค
รายละเอียด แนะนำโรคใหม่ต่างๆ ที่ทุกคนควรรู้จัก รวมถึงโรคยอดฮิตที่คนรุ่นใหม่นิยมเป็นกันมาก ตลอดจนโรคที่เคยเป็นเมื่ออายุมากก็มาพบในอายุน้อยเร็วขึ้น พร้อมกับแนะนำวิธีการสังเกตโรค และวิธีการป้องกัน ดูแลรักษาในเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์ เช่น -โรควุ้นลูกตาเสื่อม -การสังเกตมะเร็ง 14 ชนิด ยอดฮิต -ออฟฟิศซินโดรม -ปวดข้อ (ข้อมือ-ข้อศอก)
ผู้เขียน ภาวิณี
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 160
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ สนามหญ้า
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ชีวิตสดใส หัวใจแข็งแรง วิธีออกกำลังหัวใจ
รายละเอียด แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.วิธีออกกำลังหัวใจ เพื่อรักษาอวัยวะหัวใจให้แข็งแรง รวมถึงโรคต่างๆที่จะเข้ามาคุกคามหัวใจ 2.วิธีออกกำลังจิตใจ ด้วยการคิดบวก มองโลกในแง่ดี สดใส ไม่เป็นทุกข์กับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตที่ต้องพบเจอกันอยู่ทุกวันและทุกคน โดยใช้หลักธรรมเป็นที่ตั้ง 3.วิธีทำใจ คู่มือเข้าใจโลก เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ซับซ้อน สับสน วุ่นวาย ในสังคมปัจจุบัน ที่ไม่ว่าจะรวยหรือจน ก็ต้องทุกข์เหมือนกัน อาทิ อกหัก ตกงาน ครอบครัวมีปัญหา เจ้านายไม่ยุติธรรม เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด เป็นมะเร็ง เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
ผู้เขียน อโรคยาณี
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 160
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ สนามหญ้า
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ วิถีเล่าปี่ ชัยชนะของคนไม่เอาถ่าน
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคคุณธรรมของจอมคน ซึ่งอธิบายถึงคุณธรรมของเล่าปี่ซึ่งค่อนข้างโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับผู้นำใน ยุคเดียวกัน ภาคศาสตร์แห่งการบริหารคน ซึ่งเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของเล่าปี่กับบุคคลอื่นๆ และสุดท้ายภาคพลานุภาพแห่งการใช้วาทะ คือศิลปการใช้วาทะของเล่าปี่ในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น
ผู้เขียน เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 144
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ย้อนรอย
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งน้ำ
รายละเอียด เรียนรู้แนวคิดการแก้ปัญหาทุกพิบัติภัยจาก น้ำ จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่หลายเรื่องหลายสิ่งเมื่อได้รู้และเข้าใจจะเห็นว่าทรงมีพระราชดำริที่ ลึกซึ้ง แต่ เรียบง่าย ทว่าคนไทยหลายคนน้อยคนที่จะทราบและเข้าใจ หนึ่งวันสำหรับใครหลายคนอาจมีค่าในการดำรงอยู่ หากแต่หนึ่งวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการแก้ปัญหา น้ำ เพื่อ ราษฎรของพระองค์ นั้น คือการเติมคุณค่าในการดำรงอยู่ของชีวิตราษฎรจากการอาศัย น้ำ อย่างได้ประโยชน์ และไม่เป็นภัย ซึ่งหนึ่งวันของพระองค์นั้น กลับไม่เคยทรงหยุดนิ่งที่จะบริหารจัดการ ...เมื่อได้ศึกษาจากศาสตร์แห่งการจัดการน้ำของพระองค์แล้ว ในความเรียบง่าย และปฏิบัติได้ผลจริง ยังสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไม่น่าเชื่อ(หากคิดและมองตามอย่างเข้าใจ) ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งน้ำ มิใช่ตำรา หรือเพียงเทิดพระเกียรติพระองค์ หากแต่เป็นบทบันทึกศาสตร์แห่งการทรงงานในเรื่องจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างเป็นองค์รวม ที่เต็มไปด้วยหลักคิด ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ ที่บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าถึง และทำได้ด้วยตัวเอง
ผู้เขียน สุวิสุทธิ์
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 192
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ กรีน-ปัญญาญาณ
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.