• Resources

ชื่อ สยามที่ไม่ทันได้เห็น
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรภาพประวัติศาสตร์จากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์โบราณอายุนับร้อยปีจากฝั่งตะวันตก พร้อมรวบรวม 12 บทความเชิงวิชาการสุดเข้มข้น ตีแผ่ความสัมพันธ์ทางการเมืองในอดีตระหว่างประเทศสยาม กัมพูชา และฝรั่งเศส อันนำไปสู่การถ่ายโอนดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ นครวัด จนกลายเป็นกรณีพิพาทอันร้อนระอุในปัจจุบัน มาร่วมสัมผัสเรื่องราวนอกพงศาวดารไทยผ่านภาพลายเส้นและภาพถ่ายที่หาชมได้ยากมากกว่าร้อยภาพ พร้อมข้อมูลเบื้องลึกที่เคยถูกบันทึกไว้อย่างคลุมเครือ หนังสือเล่มนี้จะตอบทุกข้อสงสัยในใจคนไทยทุกคน...
ผู้เขียน ไกรกฤษ์ นานา
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 246
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ Post Books
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ทศชาติชาดก
รายละเอียด หนังสืออันทรงคุณ ค่าที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในอดีตทั้ง 10 ชาติ ก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสรู้ และได้นำคุณคุณธรรมไปสั่งสอนเวไนยสัตว์ สามารถก่อตั้งเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมา ถ่ายทอดผ่านภาพวาดแสนวิจิตรตระการตาและถ้อยคำที่งดงาม อ่านง่าย เหมาะสำหรับเป็นคู่มือสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีไว้เพื่อศึกษาในข้อธรรมะที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่มีกุศโลบายอันลึกซึ้ง ทั้งข้อคิด และคติเตือนใจ การสำนึกถึงความกตัญญู บาปบุญคุณโทษต่างๆ ได้ดี
ผู้เขียน ประณีต ก้องสมุทร
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 215
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ธรรม บาลี
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ชนะด้วยการคิด พิชิตอุปสรรค
รายละเอียด การตีความและการคิดต่างกันจึงเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนั่นเอง การได้ใช้ความคิดที่สร้างสรรค์นั้นมีความคล้ายใกล้เคียงกับ การคิดนอกกรอบ การคิดริเริ่ม การคิดบวก การคิดยืดหยุ่น จะช่วยให้เป็นการบริหารสมองให้มีความเฉียบคมหรือถือเป็นการได้ลับสมอง ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ท้าทายความรู้ความสามาถของตน อีกทั้งการเข้าใจถึงเหตุและผลอีกด้วย
ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 192
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ Powerful Life
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ อาหารต้านอัลไซเมอร์
รายละเอียด โรคอัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของโรคสมองเสื่อม ซึ่งมักพบในผู้ที่อยู่ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น 10 % ของผู้สูงอายุ และจำนวนผู้เป็นโรคนี้จะสูงขึ้นถึง 50% ในผู้ที่อายุมากกว่า 82 ปี นักวิจัยพบว่า อาหารที่เลือกกินมีผลต่อสมาธิ ความคิด ความจำและความฉลาดปราดเปรื่องไม่ว่าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผู้เขียนจึงรวบรวมความรู้ใหม่ๆ ที่เน้นเรื่องของโภชนาการและการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นสำคัญ อาทิ อาหารที่สมองขาดไม่ได้ หลากวิธีเสริมสุขภาพสมอง รวมถึงยุทธวิธีป้องกันสมองเสริม ด้วยสูตรอาหารต้านอัลไซเมอ
ผู้เขียน ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 204
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ อมรินทร์สุขภาพ
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ iPhra ธรรมะ 3G
รายละเอียด ธรรมะนิยามใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ขำ ขัน มัน ฮา เข้าถึงทุกที่ เข้าใจทุกคน
ผู้เขียน พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 149
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ Bangkok Books
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.