• Resources

ชื่อ จัดบ้านจัดสวนแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งรวย
รายละเอียด จัดบ้านจัดสวนแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งรวย
ผู้เขียน อนันต์ ตั้งจงกิจเจริญ
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ชบา พับลิชชิ่ง
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ E.Q.บริหารอารมณ์อย่างฉลาด (พิมพ์ครั้งที่ 5)
รายละเอียด E.Q.บริหารอารมณ์อย่างฉลาด
ผู้เขียน กร ศิริโชควัฒนา
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ฆาตกรรมแม่น้ำไนล์ [Death on the nile]
รายละเอียด ลินเน็ต ริดเวย์...จะได้รับมรดกเมื่อเธอบรรลุนิติภาวะ...ทำให้เธอกลายเป็นหญิงสาวที่ รวยที่สุดในประเทศอังกฤษไปในทันที...ดังนั้น...ทันทีที่เธอบรรลุนิติภาวะ... เธอจึงแต่งงานและวางแผนท่องเที่ยวทางเรือไปตามแม่น้ำไนล์...แล้วเธอก็ถูก ฆาตกรรมบนเรือนั่นเอง...บังเอิญปัวโรต์ก็เดินทางท่องเที่ยวมากับเรือลำนั้น ด้วย...จึงต้องลงมือคลี่คลายคดีนี้... คดี นี้เป็นอีกคดีหนึ่งที่สร้างชื่อให้อกาทา คริสตี...อย่างมาก...เพราะเขียนได้ลึกลับซับซ้อน...จนผู้อ่านทายตัวฆาตกรรม ผิดแล้วผิดอีก...จนถูกนำไปทำภาพยนตร์หลาย ครั้ง...
ผู้เขียน อกาทา คริสตี
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ดอกหญ้าวิชาการ
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ E.Q.บริหาร อารมณ์อย่างฉลาด
รายละเอียด E.Q.บริหาร อารมณ์อย่างฉลาด
ผู้เขียน นพ.สัณห์ ศัลยศิริ
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ชบา พับลิชชิ่ง
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ อยากรวยต้องใช้เงินเป็น
รายละเอียด อยากรวยต้องใช้เงินเป็น
ผู้เขียน จีรภัทร เกรียงไกรอักษร
ผู้แปล-เรียบเรียง
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ ชบา พับลิชชิ่ง
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.