• Resources

ชื่อ เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผล (THE UPSIDE OF IRRATIONALITY)
รายละเอียด ทำไมความไร้เหตุผลถึงไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิด และคุณจะนำมันมาใช้ประโยชน์กับชีวิตได้อย่างไร
ผู้เขียน Dan Ariely
ผู้แปล-เรียบเรียง พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 352
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ วีเลิร์น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ขโมยให้ได้อย่างศิลปิน (STEAL LIKE AN ARTIST)
รายละเอียด ความลับ 10 ข้อที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ผู้เขียน AUSTIN KLEON
ผู้แปล-เรียบเรียง อาสยา ฐกัดกุล
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 160
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์วีเลิร์น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ คู่มือจับโกหก (NEVER BE LIED TO AGAIN)
รายละเอียด รู้ความจริงภายใน 5 นาที ในทุกสถานการณ์ หนังสือขายดีอันดับหนึ่งของ The New York Times วิธีการจับพิรุธ 46 ข้อ จากสีหน้า ท่าทาง วิธีการพูด อารมณ์ ทัศนคติ และลักษณะนิสัยของผู้อื่น วิธีการยิงคำถามที่จะช่วยให้คุณล้วงความลับจากคู่สนทนาได้โดยที่เขาไม่เอะใจ แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นเบื้องต้น ขั้นจู่โจม และขั้นพิฆาต กลวิธีทางจิตวิทยาขั้นสูงสุด 10 ประการ ในการสะกดคู่สนทนาให้ตกอยู่ในภวังค์ก่อนจะหลุดปากพูดความจริงออกมาโดยไม่รู้ตัว โบนัสพิเศษ! วิธีรู้ทัน 10 กลโกงทางจิตวิทยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว
ผู้เขียน ดร.เดวิด เจ. ไลเบอร์แมน
ผู้แปล-เรียบเรียง สหรัฐ วิบูลย์ภักดี
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 208
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์วีเลิร์น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ วิธีก้าวจากจุดที่คุณอยู่ ข้ามไปสู่จุดที่คุณต้องการ (The Success Principles)
รายละเอียด และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเขียนถ่ายทอดกฎอันเรียบง่ายแต่ทรงพลังเหล่านั้นอย่างหมดเปลือก ด้วยการเดินตามกฎทั้ง 25 ข้อในหนังสือเล่มนี้ เขาสามารถพลิกชีวิตตัวเองจากที่เคยต้องอดมื้อกินมื้อ มาเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งและมีบุคคลนับหน้าถือตามากมาย
ผู้เขียน Jack Canfield
ผู้แปล-เรียบเรียง พรเลิศ อิฐฐ์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 336
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์วีเลิร์น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ อาเซียน 360 องศา
รายละเอียด รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน
ผู้เขียน ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท
ผู้แปล-เรียบเรียง 152
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 0
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.