• Resources

ชื่อ ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง ระบบ "OKRs" ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เป็นกระบวนการง่ายๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ที่มีความหลากหลายให้ก้าวไปข้างหน้า และช่วยให้เห็นสิ่งต่างๆ ในองค์กรได้ชัดเจนมากขึ้น และที่สำคัญช่วยนำพาให้องค์กรเติบโตเป็น 10 เท่า ระบบนี้ช่วยทำให้ภารกิจที่สุดโต่งและท้าทายของการจัดระเบียบโลกใหม่มีโอกาสเป็นไปได้และประสบความสำเร็จ ระบบนี้ช่วยให้บริษัททำสิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา ถูกที่ และถูกทาง แม้ผู้เขียนจะรู้ว่าแนวทางไหนดีที่สุด แต่ไม่ได้ชี้แนะ ชี้นำ และบอกว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้ แต่จะเล่าให้ฟังว่าแต่ละองค์กรเขานำเอา "OKRs" ไปใช้อย่างไร ปรับให้เข้ากับองค์กรนั้นๆ อย่างไร และทิ้งท้ายไว้เสมอว่าทุกอย่างไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวที่จะนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร แต่ละองค์กรจะต้องศึกษา ทดลองนำไปใช้จริง และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เนื้อหาในเล่มจะช่วยไขปริศนาเรื่องการบริหารผลงานขององค์กรได้ในหลาย ๆ เรื่องที่องค์กรต่าง ๆ กำลังเจออยู่ และหากนำไปใช้จริงก็จะยิ่งช่วยยืนยันได้ว่า เรื่องราวและแนวคิดของหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาและยกระดับผลงานขององค์กรให้ก้าวหน้าไปได้ดีกว่า เร็วกว่า และยั่งยืนกว่าที่เดินไปด้วยแนวคิดแบบเดิม!
ผู้เขียน John Doerr (จอห์น ดัวร์)
ผู้แปล-เรียบเรียง ดร. ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 424
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ
รายละเอียด หลายคนสงสัยว่าต้องทำอย่างไรถึงจะวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและไม่มีข้อผิดพลาด จัดระเบียบข้อมูลปริมาณมากให้นำไปใช้ได้ง่าย คิดไอเดียที่สร้างสรรค์และไม่ซ้ำใครได้ในพริบตา นำเสนอโครงการ รายงาน และแผนการได้ชัดเจนและจับใจผู้ฟัง จดจำเนื้อหาในหนังสือที่อ่านได้นานยิ่งขึ้น คำตอบคือ...ต้องใช้ทักษะการจัดระเบียบความคิด หนังสือ "ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "พกจูฮวัน" ผู้บริหารสถาบันวิจัยการจัดระเบียบความคิดที่มีชื่อเสียงในเกาหลี วิจัยกลไกการทำงานของสมองมาเป็นเวลา 10 ปี และได้กลั่นกรองมาเป็น 13 เครื่องมือ ที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นนักแก้ปัญหาและนักสร้างสรรค์ไอเดียอย่างชาญฉลาดและรับมือได้ทุกสถานการณ์ และเมื่อใช้ 13 เครื่องมือดังกล่าวจนคล่องแคล่วแล้ว ต่อให้ต้องเจอข้อมูลซับซ้อนงานปริมาณมหาศาล และอาการสมองตันแค่ไหน ก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไป
ผู้เขียน Bok Joo Hwan (พกจูฮวัน)
ผู้แปล-เรียบเรียง ภัททิรา จิตต์เกษม
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 234
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ How To
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ ทำให้สำเร็จ
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคัมภีร์สำคัญที่ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยการลำดับแนวความคิดและรวบรวมวิธีการไว้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกส่วน ตั้งแต่การวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณเองวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความล้มเหลว จำแนกแยกแยะถึงทักษะของคุณ ค้นหาทักษะและแรงจูงใจ สร้างความมุ่งมั่น จัดการกับความขัดแย้ง รับมือกับการเผชิญหน้า กระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการกับความเครียด ตลอดจนบอกเล่าถึงการไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุมีผล และในท้ายที่สุด ยังจัดให้มีแบบฝึกหัดสำหรับการดำเนินการอย่างเป็นลำดับก่อนหลัง อันล้วนแล้วแต่นำตัวคุณไปสู่จุดมุ่งหมายสุดท้ายคือ การบรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ตามความต้องการ
ผู้เขียน Ann Jackman
ผู้แปล-เรียบเรียง จิระพล ฉายัษฐิต
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 168
ปีที่พิมพ์ 2007
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ วิชาอ่านใจให้อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ลง
รายละเอียด หนังสือ "วิชาอ่านใจให้อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ลง" เล่มนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีอ่านใจผู้อื่น วิธีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับอีกฝ่ายในหน้างานธุรกิจ การเจรจา การนำเสนองาน การขาย การต้อนรับลูกค้า กระบวนการคิดและให้เหตุผลว่า "ทำไมถึงเป็นแบบนั้น" พร้อมแนะนำวิธีที่เป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับนักขายที่อยากได้ยอดสัญญาซื้อขายเพิ่ม พนักงานขายที่ไม่ถนัดในการเข้าหาลูกค้า เจ้าของร้านที่อยากเพิ่มยอดขาย และนักธุรกิจที่กำลังปวดหัวกับความสัมพันธ์ของหัวหน้าและลูกน้อง
ผู้เขียน Mentalist DaiGo
ผู้แปล-เรียบเรียง ธนัญ พลแสน
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 256
ปีที่พิมพ์ 0
สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส
วันที่เพิ่มหนังสือ
ชื่อ คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ (ฉบับปรังปรุง 2019)
รายละเอียด "คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ (ฉบับปรังปรุง 2019)" เล่มนี้ นำเสนอแบบทดสอบมากมายที่ช่วยประเมินความถนัดหลากหลายด้าน อาทิ ความเป็นเหตุเป็นผลทางตัวเลข ด้านคำศัพท์ และด้านระบบ นอกจากนี้ยังสำรวจบุคลิกภาพกับแรงจูงใจ ทั้งนี้เพื่อจะค้นหาว่าคุณมีจุดเด่นด้านไหน ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร ที่สำคัญคุณเหมาะสมกับอาชีพใดบ้าง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะแก่นักศึกษา คนทำงาน หรือใครก็ตามที่ต้องการรู้จักความสามารถของตัวเองอย่างลึกซึ้ง สิ่งที่จะตามมาพร้อม ๆ กันเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ นั่นคือความเพลิดเพลินและการได้ฝึกสมอง แล้วศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณจะไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไป คุณจะได้รู้ว่าคุณเหมาะจะทำงานในด้านไหน
ผู้เขียน Jim Barrett (จิม บาร์เร็ตต์)
ผู้แปล-เรียบเรียง รัชนี เอนกพีระศักดิ์
บรรณาธิการ
จำนวนหน้า 296
ปีที่พิมพ์ 2019
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
วันที่เพิ่มหนังสือ
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.