• Resources
ผลสำรวจของคณะนักวิจัยทางการแพทย์อินเดีย ชี้ว่าอาจมีชาวอินเดียติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้วกว่า 63 ล้านคน หรือมากกว่า 10 เท่าของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (30 ก.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาวิจัยทางการแพทย์อินเดีย จัดทำผลสำรวจโดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวอินเดียกว่า 29,000 คน จาก 700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ในช่วงกลางเดือน ส.ค.ถึงกลางเดือน ก.ย. พบว่า ชาวอินเดียที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป ทุกๆ 1 ใน 15 คน มีสารภูมิต้านทานเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะพบในคนที่เคยติดเชื้อดังกล่าวมาก่อน ขณะที่ชุมชนแออัดในเมืองจะพบการแพร่ระบาดมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของเมืองกว่า 2 เท่า

หากคำนวณตัวเลขดังกล่าวกับจำนวนประชากรจริง ตามข้อมูลสำมะโนประชากรที่รัฐบาลเก็บสถิติล่าสุด เมื่อปี 2554 จะพบว่า อินเดียอาจมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้วมากกว่า 63 ล้านคน จากจำนวนประชากรอายุ 10 ปีขึ้นไป ที่ล่าสุดมีกว่า 966 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 10 เท่าของยอดผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการ

ผู้อำนวยการใหญ่สภาวิจัยทางการแพทย์อินเดีย ระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญของการเดินหน้าเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างและการรักษาสุขอนามัย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลดิวาลี หรือเทศกาลแห่งแสงสว่าง ที่กำลังจะมาถึง

ล่าสุด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินเดีย เปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ (30 ก.ย.) เพิ่มอีกกว่า 80,000 คน ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งประเทศไปแล้วมากกว่า 6.2 ล้านคน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 97,000 คนแล้ว 

ที่มา  https://news.thaipbs.or.th 
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.