• Resources
ความแตกต่างของอาการไอจากคนที่เป็นโรคโควิด-19 กับผู้ที่มีสุขภาพดีคือสิ่งที่ไม่อาจรับรู้และได้ยินด้วยหูมนุษย์ แต่ทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตต์หรือเอ็มไอที ในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาอัลกอริธึมของแมชชีนเลิร์นนิงที่ประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงให้เรียนรู้ คาดการณ์ และระบุรูปแบบข้อมูล เป็นปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence-AI) ที่ได้ยิน รับรู้ และแยกความแตกต่างของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

ทีมอาศัยการพัฒนาจากเทคโนโลยีที่คล้ายกันในการตรวจหาสัญญาณโรคอัลไซเมอร์ โดยนำตัวอย่างอาการไอและคำพูดจำนวนหลายพันตัวอย่างมาฝึกเอไอให้ตรวจจับผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างแม่นยำถึง 98.5% เหมาะกับผู้ที่ได้รับการตรวจไวรัสโคโรนาและผลออกมาเป็นบวก ทว่าไม่แสดงอาการใดๆ แต่เอไอกลับตรวจพบทุกครั้ง ทีมอธิบายว่าโครงข่ายประสาทเทียม ResNet50 เป็นอัลกอริธึมที่ออกแบบมาให้ทำงานคล้ายกับสมองของมนุษย์ ได้รับการฝึกฝนให้แยกแยะเสียงที่มีระดับความแข็งแรงของสายเสียงที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังใช้โครงข่ายประสาทเทียมอีก 2 โครงข่ายให้ฝึกตรวจจับอารมณ์ในการพูด ไม่ว่าจะเป็น ความหงุดหงิด ความสุข ความสงบ รวมถึงตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปอด สมรรถภาพทางเดินหายใจจากอาการไอ

การรวมโครงข่ายประสาทเทียมทั้ง 3 นี้เข้าด้วยกัน อัลกอริธึมจะตรวจจับการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อทำให้นักวิจัยมีรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถค้นหาตัวอย่างของโรคอัลไซเมอร์ โดยที่ยังนำมาปรับให้เข้ากับการวินิจฉัยโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน.

แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/news/foreign/1977188
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.