• Resources
     ความต้องการใช้พลังงานของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ปริมาณความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น มากไปกว่านั้นการเดินทางอยู่เสมอทำให้ต้องพึ่งพาแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป ซึ่งในอนาคตปลั๊กไฟที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาจกลายเป็นเรื่องล้าสมัย

     แนวคิดการเปลี่ยนเสื้อผ้าแฟชั่นให้เป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่นักวิจัยให้ความสนใจพัฒนามากขึ้น ล่าสุด ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีสวิตเซอร์แลนด์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในซูริก เผยประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัสดุที่มีพื้นฐานจากโพลีเมอร์ชนิด Amphiphilic Polymer Co-Networks ให้ทำงานได้เหมือนกับโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมีความเรืองแสง ซึ่งการเรืองแสงนั้นใช้เทคโนโลยีการรวมรังสีอาทิตย์ (Luminescent Solar Centrators-LSC) วัสดุเรืองแสงใน LSC จะจับแสงโดยรอบและส่งพลังงานไปยังเซลล์แสงอาทิตย์และแปลงแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

     ทีมอธิบายว่าวัสดุที่คิดค้นขึ้นใหม่สามารถนำมาใช้กับเส้นใยสิ่งทอของเสื้อแจ็กเกต เสื้อยืด และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์และเป็นแหล่งจ่ายพลังงานเคลื่อนที่ ทำให้วัสดุเรืองแสงมีความยืดหยุ่นต่อการซึมผ่านของอากาศได้ดี ทีมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเปิดโอกาสมากมายในการผลิตพลังงานโดยตรงในที่ที่จำเป็น อย่างเช่น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาในชีวิตประจำวัน.

แหล่งที่มา  https://www.thairath.co.th/news/foreign/1981523
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.